Aktualności

Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL'S NEW WEBSITE

 

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH

 

 

ISSN 0084-4446

e-ISSN 2451-0335

   DOI: 10.26485/ZRL

 

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH

 

About journal

The Problems of Literary Genres  is a refereed academic multilingual journal  devoted to the study not only of literary genres, but also to comparative literature, and to literary theory and cultural studies. The Journal publishes annually articles and reviews as well as conference reports from all over the world in English, Polish, Russian, French, German and Spanish. The Journal has been existing since 1958. Its volumes are widely distributed and available in many good libraries.

The journal exists since 1958, it has been appointed by Scientific Society in Lodz by professors and lecturers of the University of Lodz: Stefania Skwarczynska(1902-1988), Jan Trzynadlowski (1912-1995, professor at the University of Wroclaw) and Witold Ostrowski (1914-2006). The Journal is being continuously published to the present day (with some interference in the early 80s) once a year (in November) for more than twenty years in the double volume. In 2011, two books came out. The core of the editorial board consists of professors from the Chair of Literary Theory at the Institute of Contemporary Culture, University of Lodz (formerly Institute of Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts). Editors-in-chief were: Stefania Skwarczynska (1958-1988), John Trzynadlowski (1989-1995) and Grzegorz Gazda (1996-2010), who has now became a member of the Advisory Board.

The journal is indexed in: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 70,98 ; ICV 2015 – 75,93), CEEOLEBSCOhostCEJSH, BazHum, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.
Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial address

Uniwersytet Łódzki
Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

Univeristy of Lodz
Chair of Literary Theory, Institute of Contemporary Culture
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Publisher address 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Problematyka pisma

To wielojęzyczne czasopismo (półrocznik) zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki  genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata.  Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie,  materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil  pisma,   otwierają szerzej  łamy dla wszelkiego typu  studiów literaturoznawczych  bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także  teksty  o  tematach  kulturoznawczych, które będą  penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury.
ZRL  to jedyne  w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).

Czasopismo istnieje od 1958 roku. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego Stefanię Skwarczyńską (1902-1988), Jana Trzynadlowskiego (1912-1995; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Witolda Ostrowskiego (1914-2006). Wychodzi nieprzerwanie do dziś (z pewnymi zakłóceniami na początku lat 80.), przez dwadzieścia kilka ostatnich lat raz do roku, od 2011- dwa razy w roku.

Trzon redakcji tworzą od samego początku pracownicy Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej (dawniej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) Uniwersytetu Łódzkiego. Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili Stefania Skwarczyńska (1958-1988), Jan Trzynadlowski (1989-1995) i Grzegorz Gazda (1996-2010), który wchodzi obecnie w skład Rady Redakcyjnej czasopisma.


Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 70,98 ; ICV 2015 – 75,93), CEEOLEBSCOhost,  CEJSH, BazHum, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 14.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Indec Copernicus, CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres Redakcji:

Uniwersytet Łódzki
Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Editors / Redakcja

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres Redakcji / Editorial Address:
Uniwersytet Łódzki
Katedra Teorii Literatury
ul. Franciszkańska 1/5
91-431 Łódź
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Editor-in-Chief / Redaktor Naczelnyprof. dr hab. Jarosław Płuciennik BIOTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Editorial Board / Redakcja

– dr hab. prof. nadzw. UŁ Agnieszka Izdebska (Łódź, Poland)
– prof. Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar, France)
– dr Michał Wróblewski (Łódź, Poland) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Editorial Secretary / Sekretarz Redakcji – mgr Anna Zatora – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr Michał Rozmysł (Uniwersytet Lubelski) ppr

Language Editors / Redaktorzy Językowi

– Stephen Dewsbury (Cambridge,UK; Opole, Poland)
– Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar, France)
– Reinhard Ibler (Giessen, Germany)
– Viktoria Majzlan (Wiedeń, Austria)


Advisory Board / Rada Redakcyjna  
– Urszula Aszyk-Bangs (Warszawa, Poland)
– Mária Bátorowa (Bratislava, Slovakia)
– Włodzimierz Bolecki (Warszawa, Poland)
– Hans Richard Brittnacher (Berlin, Germany)
– Jacek Fabiszak (Poznań, Poland)
– Margaret H. Freeman (Heath, MA, US)
– Grzegorz Gazda (Łódź, Poland)
– Joanna Grądziel-Wójcik (Poznań, Poland)
– Glyn M. Hambrook (Wolverhampton, UK)
– Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin, Poland)
– Marja Härmänmaa (Helsinki, Finland)
– Magdalena Heydel (Kraków, Poland)
– Yeeyon Im (Gyeongsan, South Korea)
– Joanna Jabłkowska (Łódź, Poland)
– Bogumiła Kaniewska (Poznań, Poland)
– Anna Kędra-Kardela (Lublin, Poland)
– Ewa Kraskowska (Poznań, Poland)
– Vladimir Krysinski (Montréal, Canada)
– Erwin H. Leibfried (Giessen, Germany)
– Anna Łebkowska (Kraków, Poland)
– Piotr Michałowski (Szczecin, Poland)
– Danuta Opacka-Walasek (Katowice, Poland)
– Ivo Pospíšil (Brno, Czech Republic)
– Charles Russell (Newark, NJ, US)
– Naomi Segal (Londyn, UK)
– Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck, Ukraine)
– Dariusz Śnieżko (Szczecin, Poland)
– Reuven Tsur (Jerusalem, Israel)

 

Founding Editors / Redaktorzy Założyciele: Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski, Witold Ostrowski

 

 

Editorial address / Adres Redakcji:

Uniwersytet Łódzki
Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

Univeristy of Lodz
Chair of Literary Theory, Institute of Contemporary Culture
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Publisher address / Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

 Order the journal / Zamówienia

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 


 

Guidelines for authors / Wskazówki dla autorów

 

The journal invites contributions from a wide community of researchers. Authors are welcome to submit an electronic version formatted in Rich Text Format with abstract (article volume: 20 000–40 000 characters includes spaces; abstract: 600-800 characters). All submissions are subject to two double-blind reviews. We are waiting for critical, original and innovative submissions written from any theoretical angle.

Please, send, electronically, the submissions to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

By sending an abstract, the author agrees to publish his e-mail address (in case of the final approval of a paper by our reviewers and editors).

Editorial guidelines

 

 

Prosimy o nadsyłanie w formie elektronicznej tekstów, które pasują do głównych działów pisma: Rozprawy (duże studia, trzon każdego zeszytu), Przeglądy i recenzje (artykuły przeglądowe oraz recenzje najnowszych książek obcych i polskich) oraz Materiały do „Słownika rodzajów literackich” (hasła słownikowe z literatury światowej, opracowywane przez specjalistów polskich i zagranicznych). Od roku 2016 także Eseje oraz Miscellanea.

Rozprawy są opiniowane przez członków Rady Redakcyjnej.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” publikują w językach kongresowych oraz w języku polskim. Wszystkie artykuły powinny mieć streszczenie, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim.

Przed nadesłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami redakcyjnymi.

 

 

 


 

Reviewers /  Recenzenci 

 

Reviewers of the issue 59 (2016)  /  Recenzenci tomu 59 (2016)

Maciej Abramowicz (UW), Jacek Brzozowski (UŁ), Piotr Cap (UŁ), Tomasz Cieślak (UŁ), Adam Dziadek (UŚ), Marek Dziekan (UŁ), Leszek Engelking (UŁ), Jacek Fabiszak (UAM), Edward Fiała (KUL), Grzegorz Gazda (UŁ), Grzegorz Grochowski (IBL PAN), Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL), Inga Iwasiów (US), Marzenna Jakubczak (UP Kraków), Bogumiła Kaniewska (UAM), Anna Kędra-Kardela (UMCS), Ryszard W. Kluszczyński (UŁ), Ewa Kraskowska (UAM), Magdalena Lachman (UŁ), Natalia Lemann (UŁ), Halina Marlewicz (UJ), Piotr Michałowski (US), Danuta Opacka-Walasek (UŚ), David Parry (University of Cambridge), Witold Pietrzak (UŁ), Charles Russell (Newark, NY), Tadeusz Szczepański (PWSFTviT Łódź), Tadeusz Szczerbowski (UP Kraków), Ewa Szczęsna (UW), Elżbieta Tabakowska (UJ), Jerzy Wiśniewski (UŁ), Piotr Witek (UMCS), Krzysztof Zajas (UJ), Andrzej Zawada (UWr), Adina Zemanek (UJ).

 

Wytyczne dla recenzentów

1) czy tezy zaprezentowane w artykule są innowacyjne i oryginalne?
2) jak artykuł wpisuje się w ogólny profil czasopisma?
3) czy może on zainteresować odbiorcę ogólnopolskiego czy międzynarodowego?
4) czy artykuł zachowuje standardy językowo-stylistyczne języka, w którym ma być opublikowany?
5) jeśli artykuł jest publikowalny, to czy wymaga korekt stylistyczno-językowych, jeśli tak, to jakich?
6) prosimy o jednoznaczne stwierdzenie: rekomendowany do druku bądź nie
7) prosimy wymienić najsłabsze cechy artykułu i najmocniejsze jego walory
8) prosimy o zawarcie na końcu następującej formuły: „Nieznany/znany jest mi fakt występowania konfliktuinteresów w kontekście niniejszej recenzji” z podkreśleniem właściwego słowa: nieznany/znany.  

 


 

 Review  Process / Procedura recenzowania

 

All submissions are subject to two double-blind reviews.The author does not know the names of the reviewers besides the summary list of the reviewers published in each issue of the journal. The so-called ghostwriting and guest authorship are a sign of scientific dishonesty and detected by the editors will be unmasked, including notification of the institutions concerned.

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddany „double blind review”, tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie będą znać danych autora. Autor nie zna także nazwisk recenzentów poza zbiorczą listą recenzentów danego numeru. Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji.
Redakcja dysponuje zaporą antyplagiatową.

 

Wytyczne dla recenzentów
1) czy tezy zaprezentowane w artykule są innowacyjne i oryginalne?
2) jak artykuł wpisuje się w ogólny profil czasopisma?
3) czy może on zainteresować odbiorcę ogólnopolskiego czy międzynarodowego?
4) czy artykuł zachowuje standardy językowo-stylistyczne języka, w którym ma być opublikowany?
5) jeśli artykuł jest publikowalny, to czy wymaga korekt stylistyczno-językowych, jeśli tak, to jakich?
6) prosimy o jednoznaczne stwierdzenie: rekomendowany do druku bądź nie
7) prosimy wymienić najsłabsze cechy artykułu i najmocniejsze jego walory
8) prosimy o zawarcie na końcu następującej formuły: „Nieznany/znany jest mi fakt występowania konfliktu interesów w kontekście niniejszej recenzji” z podkreśleniem właściwego słowa: nieznany/znany.  

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

 


 

 

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

 


 


 

2017

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich Tom 60/2017 - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę.
 

 

Tom 60 zeszyt 3/2017 - Volume 60 Issue 3/2017     pełny tekst /full text     artykuły / articles                      

Tom 60 zeszyt 3/2017 - Volume 60 Issue 3/2017     pełny tekst /full text     artykuły / articles                    

Tom 60 zeszyt 2/2017 - Volume 60 Issue 2/2017     pełny tekst /full text     artykuły / articles                

Tom 60 zeszyt 1/2017 - Volume 60 Issue 1/2017     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts    

 

 


 

 2016

Zagadnienia Rodzajów Literackich Tom 59/2016 - zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

 

Tom 59 zeszyt 1/2016 - Volume 59 Issue 1/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
Tom 59 zeszyt 2/2016 - Volume 59 Issue 2/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
Tom 59 zeszyt 3/2016 - Volume 59 Issue 3/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
Tom 59 zeszyt 4/2016 - Volume 59 Issue 4/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
 
 

 

2015

 

 Tom 58 zeszyt 1/2015 - Volume 58 Issue 1/2015     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 Tom 58 zeszyt 2/2015 - Volume 58 Issue 2/2015     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 


 

2014

 

 Tom 57 zeszyt 1/2014 - Volume 57 Issue 1/2014     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 Tom 57 zeszyt 2/2014 - Volume 57 Issue 2/2014     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 


 

2013

 

 Tom 56 zeszyt 1/2013 - Volume 56 Issue 1/2013     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 Tom 56 zeszyt 2/2013 - Volume 56 Issue 2/2013     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 


 

2012

 

 Tom 55 zeszyt 1/2012 - Volume 55 Issue 1/2013     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   

 Tom 55 zeszyt 2/2012 - Volume 55 Issue 2/2012     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts  

 

Drukuj