Aktualności

Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres - REVIEWERS / RECENZENCI

Spis treści

 

Reviewers /  Recenzenci 

 

Reviewers of the issue 59 (2016)  /  Recenzenci tomu 59 (2016)

Maciej Abramowicz (UW), Jacek Brzozowski (UŁ), Piotr Cap (UŁ), Tomasz Cieślak (UŁ), Adam Dziadek (UŚ), Marek Dziekan (UŁ), Leszek Engelking (UŁ), Jacek Fabiszak (UAM), Edward Fiała (KUL), Grzegorz Gazda (UŁ), Grzegorz Grochowski (IBL PAN), Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL), Inga Iwasiów (US), Marzenna Jakubczak (UP Kraków), Bogumiła Kaniewska (UAM), Anna Kędra-Kardela (UMCS), Ryszard W. Kluszczyński (UŁ), Ewa Kraskowska (UAM), Magdalena Lachman (UŁ), Natalia Lemann (UŁ), Halina Marlewicz (UJ), Piotr Michałowski (US), Danuta Opacka-Walasek (UŚ), David Parry (University of Cambridge), Witold Pietrzak (UŁ), Charles Russell (Newark, NY), Tadeusz Szczepański (PWSFTviT Łódź), Tadeusz Szczerbowski (UP Kraków), Ewa Szczęsna (UW), Elżbieta Tabakowska (UJ), Jerzy Wiśniewski (UŁ), Piotr Witek (UMCS), Krzysztof Zajas (UJ), Andrzej Zawada (UWr), Adina Zemanek (UJ).

 

Wytyczne dla recenzentów

1) czy tezy zaprezentowane w artykule są innowacyjne i oryginalne?
2) jak artykuł wpisuje się w ogólny profil czasopisma?
3) czy może on zainteresować odbiorcę ogólnopolskiego czy międzynarodowego?
4) czy artykuł zachowuje standardy językowo-stylistyczne języka, w którym ma być opublikowany?
5) jeśli artykuł jest publikowalny, to czy wymaga korekt stylistyczno-językowych, jeśli tak, to jakich?
6) prosimy o jednoznaczne stwierdzenie: rekomendowany do druku bądź nie
7) prosimy wymienić najsłabsze cechy artykułu i najmocniejsze jego walory
8) prosimy o zawarcie na końcu następującej formuły: „Nieznany/znany jest mi fakt występowania konfliktuinteresów w kontekście niniejszej recenzji” z podkreśleniem właściwego słowa: nieznany/znany.  

 

Drukuj