Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres - FULL TEXTS / ARTYKUŁY

Spis treści

 


 

2017

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich Tom 60/2017 - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę.
 

 

Tom 60 zeszyt 3/2017 - Volume 60 Issue 3/2017     pełny tekst /full text     artykuły / articles                      

Tom 60 zeszyt 3/2017 - Volume 60 Issue 3/2017     pełny tekst /full text     artykuły / articles                    

Tom 60 zeszyt 2/2017 - Volume 60 Issue 2/2017     pełny tekst /full text     artykuły / articles                

Tom 60 zeszyt 1/2017 - Volume 60 Issue 1/2017     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts    

 

 


 

 2016

Zagadnienia Rodzajów Literackich Tom 59/2016 - zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

 

Tom 59 zeszyt 1/2016 - Volume 59 Issue 1/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
Tom 59 zeszyt 2/2016 - Volume 59 Issue 2/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
Tom 59 zeszyt 3/2016 - Volume 59 Issue 3/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
Tom 59 zeszyt 4/2016 - Volume 59 Issue 4/2016     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   
 
 

 

2015

 

 Tom 58 zeszyt 1/2015 - Volume 58 Issue 1/2015     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 Tom 58 zeszyt 2/2015 - Volume 58 Issue 2/2015     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 


 

2014

 

 Tom 57 zeszyt 1/2014 - Volume 57 Issue 1/2014     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 Tom 57 zeszyt 2/2014 - Volume 57 Issue 2/2014     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 


 

2013

 

 Tom 56 zeszyt 1/2013 - Volume 56 Issue 1/2013     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 Tom 56 zeszyt 2/2013 - Volume 56 Issue 2/2013     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts     

 


 

2012

 

 Tom 55 zeszyt 1/2012 - Volume 55 Issue 1/2013     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts   

 Tom 55 zeszyt 2/2012 - Volume 55 Issue 2/2012     pełny tekst /full text     streszczenia /abstracts