Aktualności

KRAJOBRAZY LEŚNE POLSKI ŚRODKOWEJ

 

W 2022 r. Łódzkie Towarzystwo Naukowe otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wydanie albumu pt. "Krajobrazy leśne Polski Środkowej".

Wartość ogólna zadania: 46 500,00 zł .

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 41 850,00 zł.

Treść albumu obejmuje cztery rozdziały tekstu oraz nawiązującą  do tematyki książki dokumentację fotograficzną. Prezentowany  albumie wybór fotografii, wykonanych przez autora, w trakcie prowadzonych badań lasów i realizacji projektów ich ochrony:
- daje wyobrażenie o naturalnej roślinności leśnej Ziemi Łódzkiej;
- dokumentuje fizjonomię i strukturę leśnych zbiorowisk roślinnych;
- prezentuje walory krajobrazowe i estetyczne lasów, a także
- dokumentuje znaczną część obiektów badań łódzkich geobotaników, ekologów lasu i sozologów.

 

www.wfosigw.lodz.pl 

 


 

KRAJOBRAZY LEŚNE POLSKI ŚRODKOWEJ

pobierz publikację PDF

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj