Aktualności

Wykłady ŁTN dla doktorantów - 23 lutego 2023

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach wykładów dla doktorantów, które odbędzie się 23 lutego o godzinie 16:00 w siedzibie ŁTN, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Wykład pt. „Demokratyzacja w sztuce, na przykładzie teatru” przedstawi prof. Karolina Prykowska-Michalak.

Wykład będzie dotyczył procesów demokratyzacji w instytucjach kultury a szczególnie w teatrach publicznych. Jako członkini zespołu prowadzącego badania  nad współczesnymi  procesami demokratyzacji (grant NCN  pt. Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy) chciałabym przybliżyć opisane zagadnienia. Demokratyzacja ram instytucjonalnych (a więc m.in. sposobów organizacji instytucji i procesów decyzyjnych) jest niejednorodnym i nielinearnym procesem, który wymaga stałej kontroli. Znaczenie kultury dla rozwoju procesów demokratycznych w Europie Środkowej jest szczególnie istotne. Warto zbadać, jak te podstawowe zasady demokracji zostały zaimplementowane do instytucji kultury. Przez demokratyzację kultury na poziomie instytucji kultury rozumiemy: upodmiotowienie pracowników instytucji kultury, zwiększenie ich indywidualnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych oraz prawo do wzajemnej krytyki pracowników i osób zarządzających. 

Karolina Prykowska-Michalak – dr hab., prof. UŁ,  pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się studiami nad  polityką kulturalną oraz systemami organizacji teatrów w Europie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują wokół współczesnego teatru niemieckiego oraz jego relacji z teatrem polskim, badaniami nad teatrem migranckim. Jest  autorką  wielu monografii na ten temat, m.in. Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckim po 1990 roku Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, Teatr niemiecki w Łodzi. Sceny-Wykonawcy-Repertuaru, Łódź 2005 oraz redaktorką i współredaktorką tomów: Sustainability and changeability Development of organizational theater systems in Europe, wydanych w Sztokholmie w 2017, we współpracy Darią Skjoldager-Nielsen, Izabelą Molińską. W latach 2020–2022 była Visiting Professor w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech.

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj