Aktualności

Wykłady ŁTN dla doktorantów - 15 grudnia 2022

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach wykładów dla doktorantów, które odbędzie się 15 grudnia o godzinie 16:00 w siedzibie ŁTN, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Wykład pt. „Kognitywistyka i jej podstawowe pojęcia na kilku przykładach” przedstawi Profesor Jarosław Pluciennik.

 

W ramach wykładu  wprowadzonych zostanie kilka pojęć kluczowych dla zrozumienia, czym jest kognitywistyka (cognitive science): multi- i inter-dyscyplinarność, ucieleśnienie, niepropozycjonalność myślenia, intersubiektywność, narracyjność umysłu, radykalny i umiarkowany konstruktywizm. Wykład będzie ilustrowany przykładami z języka (figury umysłu, amalgamaty konceptualne), literatury (formy i style), piosenki w filmie i architektury. Jeden przykład dotyczyć będzie także biegania i nastawienia umysłu ułatwiającemu osiąganie celów.

Jarosław Płuciennik – profesor nauk humanistycznych, kulturoznawca, literaturoznawca, kognitywista, historyk idei, zatrudniony jako profesor na Uniwersytecie Łódzkim. Prorektor ds. edukacji na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2012–2016. Pełnomocnik Rektora ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych w latach 2016–2020. Członek Komisji Nauk o Kulturze PAN. Redaktor naczelny międzynarodowego kwartalnika „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Prowadził studia i badania w Lund University Cognitive Science w Szwecji, w Westminster College i Clare Hall w Cambridge, w Instytucie Kultury w Bolzano i w CEU w Budapeszcie. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytecie w Lund oraz Seton Hall University w New Jersey, USA. Wypromował 7 doktorów.  Jest autorem prawie 200 publikacji Był lokalnym koordynatorem projektu Erasmus o nazwie The iProfessional (iPro), projektu Erasmus+ zatytułowanego Boys Reading (także naukowy) oraz projektu Erasmus+ DIGI.COM/YOUTH i LLOM. Aktualne  badania  dotyczącą aktu czytania z perspektywy porównawczej i kognitywnej oraz technologii edukacyjnych (zwłaszcza iphonologii i MOOC) , idei uniwersytetu oraz kompetencji krytyczno-medialnych.

 

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj