Aktualności

Inauguracja wykładów Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023 - 27 października 2022

 

Informujemy, że 27 października br. o godz. 16:00 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach wykładów dla doktorantów organizowanych przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe w roku akademickim 2022/2023.

Wykład pt. Jakość badań naukowych: historia i teraźniejszość  przeprowadzi prof. Ireneusz Zbiciński.

Spotkanie poprowadzi prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN.

 

Tezy wykładu:

  1. Nauka do XVIII w.
  2. Metodologia badań naukowych.
  3. Paradygmat.
  4. Zmiany paradygmatu naukowego: geocentryzm, flogiston, hieroglify.
  5. Nauka czy fałszerstwo?
  6. Umiędzynarodowienie badań naukowych.
  7. Projekty europejskie.

 

Ireneusz Zbiciński prof. dr hab. inż.  jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej, Katedry Inżynierii Środowiska. Jest  autorem i współautorem 4  monografii w języku angielskim, ponad 70 publikacji z listy filadelfijskiej, dwóch  patentów. Indeks h=22. Od roku 2000 brał udział w realizacji 23 grantów badawczych (w tym 8 krajowych i 15 zagranicznych). Jest liderem projektów Unii Europejskiej które prowadził  od 2004 roku w ramach: INTERREG IIIB WATERSKETCH i WATERPRAXIS (2004-2012), PeSCoS (2010-2012), Baltic Impulse (2012-2013), MONSUL-fundusze norweskie (2014-2016), INREP-Horyzont 2020 (2015-2018), aktualnie HIPERION, Horyzont 2020 (2019-2023) oraz: Fiber4Yards, Horyzont 2020 (2021-2023). Odbywał staże i powadził wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych  naukowych i przemysłowych, m.in. w USA, Francji, RFN (w tym w Klubie Rzymskim), Holandii, Japonii, Chinach, Brazylii, Szwecji, Ukrainie. Jest laureatem nagród: Qilu Frendship Award, przyznanej (2010) przez rząd prowincji Shandon (Chiny) i  „Excelence in Drying Research” przyznaną (2012) przez międzynarodowy komitet naukowców i przedstawicieli przemysłu. Jest  członkiem: Baltic University Board (Uppsala University, Szwecja) 2004-; Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, 2007-; Working Party of Drying w ramach EFChE, 2006 . Jest promotorem 16. prac doktorskich, tym także z Chin, Rosji, Ukrainy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) (https://www.researchgate.net/profile/Ireneusz_Zbicinski,   https://orcid.org/0000-0002-4285-8350)

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WYKŁADACH DLA DOKTORANTÓW 

UWAGA: Lista zgłoszeń na wykłady jest nadal otwarta

 

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj