Konwersatorium: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej - Myśleć transformacje

 

Zespół badawczy: Myśleć transformacje

w ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:

Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej

 


 W ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej, jesienią 2021 roku ukonstytuował się  zespół badawczy: Myśleć transformacje.

Stanowi on kontynuację seminariów organizowanych na ten temat, z udziałem profesora Jean-Marie Barbiera (CNAM w Paryżu/Katedra UNESCO ICP) i profesora Lecha Witkowskiego (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2017 -2019.

Seminaria te zostały sfinalizowane opublikowaniem w roku 2021 numeru tematycznego czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(13), (red.) J.-M. Barbier, E. Marynowicz-Hetka, pod tym tytułem: „Myśląc transformacje”/”Pensées transformation”/ „Thinking Transformations”. Por. https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/api/myfiles/view/1752439

Trzon zespołu stanowią autorzy tego numeru tematycznego związani z Uniwersytetem Łódzkim (dr Katarzyna Gajek, dr Marcin Kafar, dr Izabela Kamińska-Jatczak, prof. Ewa Marynowicz-Hetka, dr hab. prof. UŁ Anna Walczak).

Tematyka seminariów związana jest  z treścią wykładów wygłoszonych  na  Biennale Edukacji i Praktyk Profesjonalnych, które miało miejsce we wrześniu 2021 w Paryżu. Szczególnie zaś skoncentrowana jest wokół  inauguracyjnego wystąpienia profesora François Julliena  pt. Transformacje bezszelestne - kolejne życie - dekoinsydencja.

Udostępniony nam przez profesora Jeana-Marie Barbiera, dyrektora Biennale, zapis video,  umożliwia symultaniczne tłumaczenie i dyskusję wokół tej problematyki. Możliwość odtworzenia zapisu na dużym ekranie w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego pozwala uczestnikom na przeniesienie się w realia Biennale i odbiór atmosfery wykładu.

 


Harmonogram spotkań

 16 grudnia 2021

 11 lutego 2022

 25 lutego 2022

15 marca 2022 

11 kwietnia 2022  

23 maja 2022

‒ 24 czerwca 2022

‒ 28 czerwca 2022   CZYTAJ DALEJ ➤