Aktualności

Wykłady dla doktorantów - 20 stycznia 2022

Napisane: .

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu wykładów dla doktorantów, które odbędzie się 20 stycznia o godz. 16:00 w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Wykład pt. Proekologiczne źródła zielonej energii jako alternatywa dla paliw kopalnych przeprowadzi  p. prof. Paweł Mierczyński.

 

W ramach wykładu zaprezentowane zostaną proekologiczne źródła energii jako alternatywa dla paliw kopalnych. Przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące paliw alternatywnych oraz omówione w sposób szczegółowy zostaną wybrane procesy prowadzące do ich otrzymania. Dodatkowo przedstawione zostaną aktualne trendy dotyczące układów katalitycznych stosowanych w procesach produkcji wybranych paliw alternatywnych.

Paweł Mierczyński  –  dr hab. inż. prof. PŁ, dyrektor ds. naukowych w Instytucie Chemii Ogólnej  i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Sekretarz Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej Polskiej Akademii Nauk oraz członek Rady Dyscypliny - Nauki Chemiczne Politechniki Łódzkiej. Głównym zakresem zainteresowań naukowych jest fizykochemia powierzchni, adsorpcja i kataliza, a obiektem badań są nośnikowe katalizatory metaliczne i tlenkowe. Jest współautorem 75 publikacji z listy JCR, licznych komunikatów i referatów naukowych. Brał udział w realizacji 13 projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przez Narodowe Centrum Nauki, z których w 3 był kierownikiem.

 

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj