Aktualności

Pożegnanie - Profesor Tomasz Grzegorczyk (1949-2021)

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 29 września 2021 r. w wieku 72 lat zmarł

 

prof. dr hab.

Tomasz Grzegorczyk

 

Wybitny prawnik

                                

Członek Wydziału II Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Wieloletni Kierownik
Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

 

Pogrzeb odbędzie się 7 października 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00
na Cmentarzu Komunalnym Doły, przy ul. Smutnej 1 w Łodzi.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają
Prezes, Zarząd i cała społeczność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 


Tomasz Henryk GRZEGORCZYK  (ur. 6 września 1949 w Piotrkowie Trybunalskim - zm.29 września 2021 r.) syn Henryka i Heleny z d. Włodarskiej; prawnik, specjalista z zakresu prawa karnego procesowego sensu largo oraz materialnego prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń.

Ścieżka naukowa
na Wydziale Prawa i Administracji UŁ:
1971- mgr (promotor: prof. A. Szpunar),
1978 – dr (promotor: prof. J. Tylman).
1987 - dr hab. n. praw. w zakresie postępowania karnego;
1995 prof. n. praw.

Ścieżka zawodowa
od 1971–1978 asystent w Instytucie Prawa Karnego (później Zakładzie Postępowania Karnego) UŁ,
1978–1987 adiunkt tamże;
1987–1991 docent w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki UŁ;
od 1991 profesor nadzw. UŁ;
od 1994 kierownik Zakładu Postępowania Karnego UŁ;
od 1997 profesor zw. UŁ;
od 2001 kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki UŁ.

Kierunki badawcze: prawo karne procesowe; prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń.

Recenzje dorobku naukowego: promotor 22 doktoratów, recenzent w 18 przewodach doktorskich, 20 habilitacyjnych, 3 dotyczących nadania doktoratu honoris causa oraz po jednym w przedmiocie odnowienia doktoratu i w przedmiocie nadania tytułu profesora honorowego, a także w 7 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1978–1994 staże naukowe w uniwersytetach: w Segedzie (Węgry), Wiedniu (Austria), Giessen (Niemcy), Moskwie (ZSRR/Rosja), Salonikach (Grecja), 5 publikacji obcojęzycznych, 1 artykuł w języku niemieckim; 1988–1997 współpraca z Czeską Radą Adwokacką, 4 artykuły.

Członkostwo w organizacjach: od 1991 członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Udział w redakcjach czasopism
od 2012 członek Rady Programowej „Systemu Prawa Karnego Procesowego”;
2013–2016 członek Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa”.

Kształcenie kadry naukowej: promotor 18 doktoratów.

Dydaktyka: postępowanie karne; prawo wykroczeń; prawo karne skarbowe; prawo podatkowe.

Inne:
1987–1999 radca prawny m.in. w różnych oddziałach banku PKO w Łodzi oraz w ówczesnych instytucjach służby zdrowia; orzekał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi;
od 1992 szkolenia dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, pracowników urzędów i izb skarbowych z zakresu postępowania karnego i prawa karnego skarbowego;
1995–1999 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
1995–2002 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w Zespole ds. zmian prawa wykroczeń, 1999–2002 przewodniczący tamże;
1999–2016 sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej;
2001 współtwórca projektu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
2004– 2006, 2009–2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przewodniczący Zespołu Prawa Karnego Procesowego tamże;
2007–2009 członek zespołów ds. zmian w ustawie o prokuraturze oraz zmian w kodeksie postępowania 121 karnego, co zaowocowało wówczas nowelizacjami tych aktów prawnych, uchwalonymi w 2009;
współtwórca projektu wielkiej nowelizacji procedury karnej z 2013 i 2015.

Odznaczenia i nagrody:
1980 Nagroda MNSWiT za rozprawę doktorską Obrońca w postępowaniu przygotowawczym (Łódź 1988);
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1987, 1993, 1995, 1996, 2002, 2004, 2007, 2014 Nagrody Rektora UŁ, indywidualne za działalność naukową i dydaktyczną;
1988, 2009 Nagrody Rektora UŁ, zespołowe za działalność naukową i dydaktyczną;
1988 Nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace hab. za rozprawę Wnioskowy tryb ścigania czynów karanych (Łódź 1998);
1994 Brązowy Krzyż Zasługi;
1996 Złota Odznaka UŁ;
1998 Medal KEN;
1997, 2005 i 2013 Medal Lex Veritas Iustitia;
1999 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce;
1999 Nagroda MEN za pierwsze wydanie podręcznika Polskie postępowanie karne (Warszawa 1998, współautor);
2001 Złoty Krzyż Zasługi;
2011 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
2009 Nagroda Rektora UŁ, zespołowa za I wydanie opracowania Prawo karne procesowe (Warszawa 2008);
2014 Nagroda w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z 2013.

Hobby: książki historyczne i pamiętniki; turystyka krajowa i zagraniczna; opera; kino; teatr.

Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek naukowy - 345 pozycji. Wnioskowy tryb ścigania czynów karalnych (Łódź 1986); Obrońca w postępowaniu przygotowawczym (Łódź 1988); Kodeks postępowania karnego. Komentarz (Kraków 1998); Kodeks postępowania karnego i ustawa o świadku koronnym. Komentarz (Warszawa 2008); Kodeks karny skarbowy. Komentarz (Warszawa 2009).

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015


Komunikat na stronie Wydziału Prawa i Administracji UŁ


 

 

Drukuj