Aktualności

Wykłady dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni prowadzonych przez profesorów – członków ŁTN i uruchomieniu w roku akademickim 2021/2022 kolejnej jego edycji.

Będzie to już XIII cykl wykładów proponowany doktorantom łódzkich uczelni przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, realizowany w wymiarze 30 godz., w trybie bezpośrednich spotkań w ŁTN, bądź też w przypadku  pogorszenia się warunków epidemicznych  i wprowadzenia zaostrzeń sanitarnych, on-line. 


Termin zgłoszenia: do 15 października 2021 r.

Rozpoczęcie wykładów: 28 października 2021 r.


ULOTKA INFORMACYJNA

HARMONOGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


RADA PROGRAMOWA:

prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz

prof. Małgorzata Czyż

prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz)

prof. Antoni Różalski (przewodniczący)

prof. Elżbieta Szkurłat

prof. Wojciech Wolf


HARMONOGRAM

wykładów Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022

z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”

nt. „Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty (nie)zrównoważonego rozwoju”

 (czwartki, godz. 16.00 - 19.00)

 

 

28 października 2021

Inauguracja  XIII. edycji wykładów dla doktorantów – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN

Humanistyczne wyzwania (nie)zrównoważenia procesów i praktyk społecznych (panorama tropów dwoistości / double-process theory) – prof. Lech Witkowski

 

25 listopada 2021

Wybrane koncepcje rozwoju budownictwa zrównoważonego i dostępne metody oceny – prof. Dariusz Heim

 

16 grudnia 2021

Zrównoważona produkcja i konsumpcja energii – prof. Maciej Sibiński

 

 20 stycznia 2022

Alternatywne źródła energii w zielonej chemii – prof. Paweł Mierczyński

 

 24 lutego 2022

Dziedziczenie traumy w aspekcie biologicznym i społecznym w świetle teorii neurorozwojowej depresji prof. Piotr Gałecki

 

 10 marca 2022

Zastosowanie Ekohydrologii w Strategiach Zrównoważonego Rozwoju i Green Deal w świetle najnowszych dokumentów ONZ i Komisji Europejskiej gospodarki prof. Maciej Zalewski

 

 31 marca 2022

Zastosowanie ekohydrologii do zarządzania ekosystemami wodnymi dla poprawy jakości zasobów wodnych oraz adaptacji do antropogenicznych zmian klimatycznych – prof. Tomasz Jurczak

 

 28 kwietnia 2022

Zmiany klimatu, stan obecny, przyczyny i prognozy – prof. Joanna Wibig

 

 19 maja 2022

Krajobraz komunikacji naukowej w Polsce – prof. Izabela Warwas

 

 9 czerwca 2022 

Krajobraz Polski Środkowej - przeszłość, teraźniejszość, kierunki przemian –  Dwugłos: prof. Zbigniew Rdzany; dr Stanisław Krysiak

 Zakończenie XIII. edycji wykładów dla doktorantów

 

 

 

Drukuj