Aktualności

ŁTN na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zostało ujęte w nowym, rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

KOMUNIKAT MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Monografie wydawane w ŁTN otrzymają 80 pkt. W przypadku publikacji z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - 100 pkt. Rozporządzenie

 

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj