Aktualności

Walne Zgromadzenie Ogólne ŁTN – informacje

 

Uprzejmie informujemy, że podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Ogólnego ŁTN, które odbyło się 7 czerwca 2021 r., Członkowie ŁTN:

 

1. Wybrali Prezesa ŁTN na kadencję 2021-2023

- prof. dr hab. Antoni Różalski

 

2. Wybrali Członków Prezydium ŁTN na kadencję 2021-2023

- dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ

- prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska

- prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

- prof. dr hab. Henryk Piekarski

- prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

- prof. dr hab. Wojciech Wolf

 

3. Wybrali Członków Komisji Rewizyjnej ŁTN na kadencję 2021-2023

- prof. dr hab. Hieronim Bartel

- prof. dr hab. Marian Głosek

- prof. dr hab. Dorota Kozanecka

- prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

- prof. dr hab. Maria Wichowa

 

4. Podjęli uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności ŁTN za 2020 rok,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Skarbnika ŁTN za 2020 rok,

- w sprawie przyjęcia bilansu oraz sprawozdania z zysków i strat ŁTN za 2020 rok,

- w sprawie przekazania zysku bilansowego na fundusz statutowy ŁTN,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa i Prezydium Zarządu ŁTN             za 2020 rok i minioną kadencję 2018-2020,

- w sprawie przyjęcia planu działalności ŁTN na 2021 rok,

- w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego ŁTN  na 2021 rok.

 

Biuro Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

Drukuj