WŁADZE ŁTN W LATACH 2018-2020

 

 

PREZYDIUM ZARZĄDU

prof. dr hab. Antoni Różalski - Prezes ŁTN

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Jędrzejewski - Wiceprezes ŁTN

prof. dr hab. Wojciech Wolf - Wiceprezes ŁTN

prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska- Sekretarz Generalny ŁTN

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka - Z-ca Sekretarza Generalnego ŁTN

prof. dr hab. Henryk Piekarski - Z-ca Sekretarza Generalnego ŁTN

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - Skarbnik ŁTN

dr Edward Karasiński - Dyrektor Biura ŁTN

 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg - Przewodniczący Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. Ryszard Dębski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim - Przewodniczący Wydziału V ŁTN

dr hab. prof. ASP Bartosz Hunger - Sekretarz Wydziału VI ŁTN

dr hab. prof. PŁ Andrzej Kanicki - Zastępca Przewodniczącego Wydziału V ŁTN

prof. dr hab. n. med. Józef Kobos - Przewodniczący Wydziału IV ŁTN

Profesor Jarosław Lewkowski (1966-2019) - Przewodniczący Wydziału III ŁTN

doc. dr inż. Janusz Lipiński - Sekretarz Wydziału V ŁTN

dr hab. n. med. Ryszard Markert - Zastępca Przewodniczącego Wydziału IV ŁTN

dr hab. prof. UŁ Aneta Pawłowska - Przewodniczący Wydziału VI ŁTN

prof. dr hab. n. med. Michał Polguj - Sekretarz Wydziału IV ŁTN

dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak - Członek Zarządu Wydziału VI ŁTN

prof. dr hab. Mirosław Przybylski - Sekretarz Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak - Sekretarz Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. Anna Warda - Sekretarz Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. Joanna Wibig - Zastępca Przewodniczącego Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Andrzej Wicher - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I ŁTN

prof. dr hab. Maria Wichowa - Przewodniczący Wydziału I ŁTN

 

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. Maciej Pawlik– Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Hieronim Bartel – Członek Komisji

prof. dr hab. Marian Głosek – Członek Komisji

prof. dr hab. Małgorzata Leyko – Członek Komisji

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz – Członek Komisji

Drukuj E-mail