Składki członkowskie

 

Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego z dnia 2 kwietnia 2007 r. oraz z dnia 30 marca 2015 r., składki członkowskie w Łódzkim Towarzystwie Naukowym wynoszą:

200 zł – członkowie do 70 roku życia,
100 zł – członkowie w wieku 70–80 lat.

Członkowie, którzy ukończyli 80 lat są zwolnieni z obowiązku płacenia składki członkowskiej.

Członkowie zagraniczni i członkowie honorowi nie są zobowiązani do płacenia składki członkowskiej.

W szczególnych przypadkach Prezydium ŁTN może zwolnić członka, który ukończył 70 lat z płacenia składki członkowskiej.

 

Wpłaty składki członkowskiej dokonać można przelewem na konto bankowe ŁTN:

BANK PEKAO SA  VI O/Łódź
77 1240 3031 1111 0000 3426 6922

lub bezpośrednio w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

 

 

Drukuj