Słownik przyrodniczy kręgowców. Tom III – Płazy i gazy

 

2019

Rajmund Lepert

Liczba stron: 520
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60655-94-8

pobierz - DOI: 10.26485/978-83-60655-94-8

 

SPIS TREŚCI:

1. Recenzja: Profesor zw. dr hab. Janusz Markowski  - str. 9
2. Od Autora  - str. 11
3. From the Author - str. 13
4. De l`Auteur  - str. 15
5. Podziękowania - str. 17
6. Zestawienie znaków i skrótów - str. 21
7. Klasyfikacja Płazów - str. 23
8. Słownik nazewnictwa PŁAZÓW 33
9. Klasyfikacja GADÓW - str. 89
10. Słownik nazewnictwa GADÓW - str. 99
11. Zestawienie Rodzajów PŁAZÓW i GADÓW- str. 209
12. Indeks Nazewnictwa Angielskiego i Polskiego Płazów i Gadów łącznie - str. 245
13. Indeks Nazewnictwa Francuskiego i Polskiego Płazów i Gadów łącznie - str. 341
14. Indeks Nazewnictwa Naukowego Polskiego Płazów i Gadów łącznie - str. 437
15. Piśmiennictwo - str. 509

OPIS:

Trzeci tom czterojęzycznego słownika otwiera nam świat bardzo zróżnicowanych i odrębnych gromad zwierząt kręgowych: PŁAZÓW I GADÓW. Należy przyznać, że jest to świat wcale niemałej liczby gatunków. Chris Mattison (2014) podaje liczbę 7.209 PŁAZÓW i 9.810 dla GADÓW. Nowsze badania (Darrel Frost – 2019) wykazują liczby większe: 7934 gatunków PŁAZÓW i 10789 GADÓW. Wynika z tego, że spośród wszystkich kręgowców, obie omawiane gromady liczą 18723 gatunków. Jest to więc druga pozycja po RYBACH (ok. 33.000 gatunków).