Atlas Historyczny Miasta Łodzi

2019  

red. Marek Koter

Publikacja on-line
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60655-93-1

 


 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Dialog” w latach 2017 – 2019

Realizacja projektu
Łódzkie Towarzystwo naukowe

Kierownik projektu
Edward Karasiński

Redaktor merytoryczny – Marek Koter
Z-ca redaktora merytorycznego – Maria Dankowska
Redaktor rozwiązań internetowych – Mariusz Stępniewski

Autorzy Kart Atlasu
Adam Bartnik, Adam Brajter, Maria Dankowska, Tomasz Figlus, Tadeusz Grabarczyk, Edward Karasiński, Marek Koter, Witold Kopeć, Joanna Kotlicka, Tomasz Krystkowski, Janusz Kucharski, Andrzej Makowski, pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Wojciech Pardała, Cezary Rembowski, Małgorzata Saciuk, Jan Salm, Aneta Stawiszyńska, Krzysztof Stefański, Mariusz Stępniewski, Zdzisław Szambelan, Bartosz M. Walczak, Jacek Wesołowski, Jacek Wesołowski, Paweł Zawilski

 

OPIS:

 

SPIS TREŚCI: