Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

 

red. Mariola Antczak, Magdalena Przybysz-Stawska

Liczba stron: 408
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8142-249-9

 

 

OPIS:

Historia Łodzi nierozerwalnie wiąże się z powstaniem i rozwojem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ŁTN), zaś jego działalność jest pochodną pracy naukowej wchodzących w jego skład członków. Organizacja, o której mowa, jest spoiwem łączącym biogramy przedstawicieli świata nauki zamieszczone w niniejszej monografii biograficznej. W dalszej części wywodu omówiono strukturę organizacyjną ŁTN, cele, wspomniano o prezesach, na których ciążyła odpowiedzialność za kształt Towarzystwa i realizację wyznaczonych zadań. Ponadto podano informacje o siedzibach Towarzystwa. Rozdział kończy sprawozdanie z prac nad Słownikiem członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010–2015.

 

SPIS TREŚCI:

Historia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i prace nad słownikiem jego członków (Mariola Antczak) - str. 7
Łódzkie Towarzystwo Naukowe: historia, struktura organizacyjna, cele - str. 7
Prezesi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego - str. 10
Siedziby Łódzkiego Towarzystwa Naukowego - str. 14
Warsztat prac nad Słownikiem - str. 16
Porządek i zakres materiału w Słowniku - str. 17
Podziękowania - str. 20
Bibliografia - str. 21
Wykaz skrótów - str. 23
Wykaz autorów biogramów - str. 27
Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego - str. 29
Skorowidz - str. 385
Załączniki str. 389
Wykaz członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 2010–2015 według wydziałów - str. 389
Wykaz statystyczny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 2010–2015 - str. 405