Filmy

 

YOUTUBE

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 


XXII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi


Pociąg do wiedzy - Atlas Historyczny Miasta Łodzi


Pikniki naukowe i festyny nauki w ramach Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi


„ Penseur/ chercheur est celui qui décoïncide ce qu᾽il a déjà pensé” le regard des chercheurs polonais en sciences de l’éducation, lorsqu'ils se confrontent à la pensée de F. Jullien

/ "Myśliciel/ badacz staje się nim wtedy, gdy poddaje w wątpliwość to, o czym już myślał": polscy badacze nauk o wychowaniu konfrontujący się z myślą François Julliena

dr Marcin Kafar, dr Izabela Kamińska-Jatczak, prof. Ewa Marynowicz-Hetka, dr hab. prof. UŁ Anna Walczak

Spotkanie zespołu badawczego: Myśleć transformacje w ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej  CZYTAJ DALEJ ➤


NIEDŹWIEDŹ ZNANY I NIEZNANY

dr inż. Tomasz Zwijacz-Kozica, Kierownik Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego

Spotkanie PAN/ ŁTN - 15 marca 2022 r.


POJĘCIE POPRAWNOŚCI. KONTEKST FILOZOFICZNO-KOMUNIKACYJNY

prof. Marek Ostrowski

Zebranie Wydziału I ŁTN - 22 lutego 2022 r.


GDZIE RODZĄ SIĘ NASZE EMOCJE?

prof. Kazimierz Jędrzejewski


MUZEUM SZTUKI W ŁODZI. OBIEKT WYJĄTKOWY! ALE DLACZEGO?  

prof. Aneta Pawłowska,   prof. Eleonora Jedlińska


CZY KOBIETA MOŻE BYĆ AWANGARDYSTKĄ? 

prof. Aneta Pawłowska,   prof. Agnieszka Gralińska-Toborek


WIELKA WĘDRÓWKA AFRYKANERÓW – CZYLI POMNIK VOORTREKKERÓW W PRETORII 

prof. Aneta Pawłowska


CIAŁO LUDZKIE W OCZACH UCZONYCH I ARTYSTÓW - SACRUM CZY PROFANUM?

prof. Kazimierz Jędrzejewski