SYLWETKI ŁÓDZKICH UCZONYCH

 

Redaktor serii: Edward Karasiński

 

zeszyt   1    −    Profesor Karol Dejna (1991)

zeszyt   2    −    Profesor Anna Dylikowa (1992)

zeszyt   3    −    Profesor Jerzy Starnawski (1992)

zeszyt   4    −    Profesor Władysław Rudolf Gundlach (1993)

zeszyt   5    −    Profesor Włodzimierz Surewicz (1993)

zeszyt   6    −    Profesor Benedykt Halicz (1993)

zeszyt   7    −    Profesor Zofia Libiszowska (1993)

zeszyt   8    −    Profesor Adam Szpunar (1993)

zeszyt   9    −    Profesor Zygmunt Charzyński (1993)

zeszyt  10    −    Profesor Zdzisław Ruszczak (1993)

zeszyt  11    −    Profesor Andrzej Nadolski (1994)

zeszyt  12    −    Profesor Witold Ostrowski (1994)

zeszyt  13    −    Profesor Jerzy Kroh (1994)

zeszyt  14    −    Profesor Helena Brodowska-Kubicz (1994)

zeszyt  15    −    Profesor Leszek Woźniak (1994)

zeszyt  16    −    Profesor Wacław Piotrowski (1994)

zeszyt  17    −    Profesor Wacław Markert (1994)

zeszyt  18    −    Profesor Eugenia Podgórska (1995)

zeszyt  19    −    Profesor Alina Komorowska (1995)

zeszyt  20    −    Profesor Władysław Tkaczewski (1995)

zeszyt  21    −    Profesor Jan Dylik (1995)

zeszyt  22    −    Profesor Halina Klatkowa (1995)

zeszyt  23    −    Profesor Marek Pawlikowski (1995)

zeszyt  24    −    Profesor Jan Michalski (1995)

zeszyt  25    −    Profesor Tadeusz E. Pawlikowski (1995)

zeszyt  26    −    Profesor Włodzimierz Krysicki (1995)

zeszyt  27    −    Profesor Jadwiga Jakubowska (1995)

zeszyt  28    −    Profesor Wiesław Łasiński (1995)

zeszyt  29    −    Profesor Witold Śmiech (1996)

zeszyt  30    −    Profesor Zbigniew Kuchowicz (1996)

zeszyt  31    −    Profesor Józef Matuszewski (1996)

zeszyt  32    −    Profesor Romuald Skowroński (1996)

zeszyt  33    −    Profesor Wanda Leyko (1996)

zeszyt  34    −    Profesor Zofia Jerzmanowska (1996)

zeszyt  35    −    Profesor Irena Lepalczyk (1996)

zeszyt  36    −    Profesor Władysław Welfe (1997)

zeszyt  37    −    Profesor Edward Rosset (1997)

zeszyt  38    −    Profesor Władysław Pełczewski (1997)

zeszyt  39    −    Profesor Zygfryd Rymaszewki (1997)

zeszyt  40    −    Profesor Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (1997)

zeszyt  41    −    Profesor Ludwik Straszewicz (1997)

zeszyt  42    −    Profesor Andrzej Abramowicz (1997)

zeszyt  43    −    Profesor Jerzy Leyko (1997)

zeszyt  44    −    Profesor Tadeusz Krzemiński (1997)

zeszyt  45    −    Profesor Janusz Turowski (1997)

zeszyt  46    −    Profesor Andrzej Alichniewicz (1998)

zeszyt  47    −    Profesor Zofia Zakrzycka (1998)

zeszyt  48    −    Profesor Stanisław Kaszyński (1998)

zeszyt  49    −    Profesor Stefania Skwarczyńska (1998)

zeszyt  50    −    Profesor Halina Mortimer-Szymczak (1998)

zeszyt  51    −    Profesor Bronisława Kopczyńska-Jaworska (1998)

zeszyt  52    −    Profesor Maria Joanna Olszewska (1998)

zeszyt  53    −    Profesor Jerzy Rożniecki (1999)

zeszyt  54    −    Profesor Jan Wojciech Guzek (1999)

zeszyt  55    −    Profesor Mieczysław Grabowski (2000)

zeszyt  56    −    Profesor Czesław Strumiłło (2000)

zeszyt  57    −    Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz (2000)

zeszyt  58    −    Profesor Jakub Mowszowicz (2000)

zeszyt  59    −    Profesor Mieczysław Wallis (2001)

zeszyt  60    −    Profesor Antoni Dmochowski (2001)

zeszyt  61    −    Profesor Bernard Zabłocki (2001)

zeszyt  62    −    Profesor Władysław Wróblewski (2001)

zeszyt  63    −    Profesor Teodor Mieczysław Vieweger (2001)

zeszyt  64    −    Profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł (2001)

zeszyt  65    −    Profesor Jan Berner (2002)

zeszyt  66    −    Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski (2002)

zeszyt  67    −    Profesor Aleksander Kamiński (2002)

zeszyt  68    −    Profesor Zdzisław Kembłowski (2003)

zeszyt  69    −    Profesor Witold Broniewicz (2003)

zeszyt  70    −    Profesor Franciszek Wesołowski (2004)

zeszyt  71    −    Profesor Anna Maria Komornicka (2004)

zeszyt  72    −    Profesor Bronisław Filipowicz (2004)

zeszyt  73    −    Profesor Krystyna Kotełko (2004)

zeszyt  74    −    Profesor Maria Gołębiowska (2004)

zeszyt  75    −    Profesor Helena Radlińska (2004)

zeszyt  76    −    Profesor Joanna Zofia Kadłubowska (2005)

zeszyt  77    −    Profesor Jan Eugeniusz Krysiński (2005)

zeszyt  78    −    Profesor Ludwik Jerzy Mazurek (2005)

zeszyt  79    −    Profesor Zbigniew Jakubowski (2005)

zeszyt  80    −    Profesor Roman Gondko (2006)

zeszyt  81    −    Profesor Waldemar Michowicz (2006)

zeszyt  82    −    Profesor Ryszard Sowa (2007)

zeszyt  83    −    Profesor Marek Koter (2007)

zeszyt  84    −    Profesor Andrzej Piechocki (2008)

zeszyt  85    −    Profesor Tadeusz Szymczak (2008)

zeszyt  86    −    Profesor Jan Lutyński (2008)

zeszyt  87    −    Profesor Aleksandra Skowrońska (2008)

zeszyt  88    −    Docent Zdzisław Batorowicz (2008)

zeszyt  89    −    Profesor Jan Kodrębski  (2008)

zeszyt  90    −    Profesor Maria Krzemińska-Pakuła (2008)

zeszyt  91    −    Profesor Krzysztof Jażdżewski (2009)

zeszyt  92    −    Profesor Jan Szczepański (2009)

zeszyt  93    −    Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek (2009)

zeszyt  94    −    Profesor Julian Ławrynowicz (2009)

zeszyt  95    −    Profesor Leszek Wojtczak (2009)

zeszyt  96    −    Profesor Michał Seweryński (2009)

zeszyt  97    −    Profesor Olga Czerniawska (2010)

zeszyt  98    −    Profesor Wiesław Puś (2010)

zeszyt  99    −    Profesor Maciej Pawlik (2010)

zeszyt 100    −   Profesor Stanisław Liszewski (2011)

zeszyt 101    −   Profesor Hanna Tadeusiewicz (2010)

zeszyt 102    −   Profesor Zygmunt Jan Izdebski (2011)

zeszyt 103    −   Profesor Wacław Szubert (2011)

zeszyt 104    −   Profesor Maria Kwiatkowska (2010)

zeszyt 105    −   Profesor Ryszard Hunger (2011) 

zeszyt 106    −   Profesor Maria Kamińska (2011)

zeszyt 107    −   Profesor Zofia Walter (2011)

zeszyt 108    −   Profesor Józef Sieroszewski (2012)

zeszyt 109    −   Profesor Edward Bald (2012) 

zeszyt 110    −   Profesor Andrzej Jocz (2012)

zeszyt 111    −   Profesor Krystyna Turkowska (2012)

zeszyt 112    −   Profesor Alicja Stanisława Kurnatowska (2012)

zeszyt 113    −   Profesor Andrzej Kazimierz Koziarski (2012) 

zeszyt 114    −   Profesor Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz (2012)

zeszyt 115    −   Profesor Grzegorz Gazda (2014)

zeszyt 116    −   Profesor Leszek Kajzer (2014)

zeszyt 117    −   Profesor Sławomir Gala (2014) 

zeszyt 118    −   Profesor Wanda Nowakowska (2015)

zeszyt 119    −   Profesor Krystyna Piotrowska-Marczak (2015)

zeszyt 120    −   Profesor Andrzej Suliborski (2016)

zeszyt 121    −   Profesor Bożena Ostromęcka-Frączak (2016) 

zeszyt 122    −   Profesor Marek Zawirski (2016)

zeszyt 123    −   Profesor Kazimierz Michalewski (2016)

zeszyt 124    −   Profesor Jerzy Mikucki (2016)

zeszyt 125    −   Profesor Marian Głosek (2016) 

zeszyt 126    −   Profesor Irena Janicka-Świderska (2017)

zeszyt 127    −   Profesor Romuald Olaczek (2017)

zeszyt 128    −   Profesor Jerzy Bodalski (2017)

zeszyt 129    −   Profesor Tadeusz Janusz (2018) 

zeszyt 130    −   Profesor Eugeniusz Kwiatkowski (2018)

zeszyt 131    −   Profesor Jolanta Kulpińska (2018)

zeszyt 132    −   Profesor Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (2018)

zeszyt 133    −   Profesor Hieronim Bartel (2019) 

zeszyt 134    −   Profesor Henryk Piekarski (2019)