Konwersatorium: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej

 

 

 Zespół badawczy: Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

w ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:

Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej

 


 

Program spotkań i wystąpień

w roku akademickim 2020/2021

Miejsce obrad: ZOOM/TEAMS 

 

 

14 października 2020

Spotkanie organizacyjne. Określenie cyklu pracy Zespołu w roku akademickim 2020/2021

– prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka, dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ

 

26 listopada 2020

Wystąpienie inauguracyjne: Współczesna recepcja Heleny Radlińskiej za granicą na przykładzie książki: Pionnières de ľéducation des adultes. Perspectives internationales, sous la dir. F.F. Laot, C. Solar, Paris 2018, ľHarmattan

– prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

 

10 grudnia 2020

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań wojewódzkich bibliotek pedagogicznych w Polsce

– dr Monika Wachowicz

 

28 stycznia 2021

Koncepcje opiekuńczo-wychowawcze Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Oddział w Łodzi) w latach 1923–1939 i ich praktyczne implikacje  pobierz

– dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ

 

25 lutego 2021

Idea rewitalizacji dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ze szczególnym namysłem nad dorobkiem Heleny Radlińskiej                     – dyskusja w oparciu o teksty:

1) Marynowicz-Hetka E., Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne: uwspólnianie doświadczeń i wzajemność oddziaływań, w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, red. L. Witkowski, Toruń 2019, Wyd. Adam Marszałek, s.106-122.

2) Maliszewski K., Marynowicz-Hetka E., Witkowski L., Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej (Posłowie), w: Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, red. J. Madalińska-Michalak, A. Wiłkomirska, Warszawa 2020, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 134-152.

– dr Izabela Kamińska-Jatczak

 

9 marca 2021

Uczestnictwo Zespołu w posiedzeniu I Wydziału ŁTN i dyskusji na temat: Komisja Powszechnego nauczania w Łodzi i jej znaczenia w dwudziestoleciu międzywojennym 

 

15 kwietnia 2021

"Przegląd Edukacyjny" – pismo łódzkich nauczycieli. Początki, autorzy oraz zagadnienia podejmowane na łamach czasopisma w latach 1994–2020

– dr Monika Wachowicz

 

27 maja 2021

Choroby zakaźne w szkolnictwie Królestwa Polskiego i Drugiej Rzeczypospolitej w aspekcie rozwoju higieny szkolnej                        – wystąpienie w ramach XII edycji wykładów dla doktorantów organizowanych przez ŁTN

– dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ

 

10 czerwca 2021

Helena Radlińska w międzywojennej Łodzi. Ludzie, miejsca, inicjatywy

– dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ

 


Skład Zespołu:

  1. Prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka – przewodnicząca Zespołu
  2. Dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ
  3. Dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ
  4. Dr Izabela Kamińska-Jatczak
  5. Dr Monika Wachowicz

 


ARCHIWUM

2019/2020