Konwersatorium: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej - Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

 

 

 Zespół badawczy: Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

w ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:

Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej

 


 W ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej, w styczniu 2019 roku ukonstytuował się  zespół badawczy: Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne, jako kontynuacja prac członków zespołu badawczego projektu: Kształtowanie myśli praktyki społeczno-kulturowej II Rzeczypospolitej: fundamenty pedagogiki społecznej, odrzuconego w finansowaniu przez MNiSW w ramach programu NPRH.

Prace zespołu w składzie: dr Izabela Kamińska-Jatczak UŁ; prof. Ewa Marynowicz-Hetka;  dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ; dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ; Monika Wachowicz UŁ, skupiają się wokół kategorii pokolenia historycznego, obejmującej jednostki w różnym wieku, przebywające w wyodrębnionej przestrzeni i w danym czasie historycznym.  Interesuje nas pokolenie historyczne w którym żyła Helena Radlińska. Poszukujemy odpowiedzi na pytania: jak tworzyło się owo pokolenie i jakie doświadczenia stanowiły o jego wyjątkowości? W ramach prac zespołu powstają teksty do 15 numeru czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” (2022/2(15)), którego tematyka  dotyczy prac zespołu.


Program spotkań i wystąpień

w roku akademickim 2021/2022

 

20 października 2021

Helena Radlińska w (o) międzywojennej Łodzi. Ludzie i miejsca dyskusja nad tekstem

 – dr hab. Joanna Sosnowska

 

29 listopada 2021

Koncepcja artykułu pod roboczym tytułem: Teksty w „Piśmie Młodych” na tle twórczości Heleny Radlińskiej

– dr Izabela Kamińska-Jatczak

 

14 grudnia 2021

Źródła informacji naukowej o Helenie Radlińskiej w wybranych zasobach Internetu  omówienie koncepcji tekstu

– dr Monika Wachowicz

 

25 stycznia 2022

Helena Radlińska a medycyna społeczna w Polsce międzywojennej koncepcja artykułu

– dr hab. Beata Szczepańska

 

28  lutego 2022

Źródła informacji naukowej o Helenie Radlińskiej w wybranych zasobach Internetu  

dr Monika Wachowicz, Wydział Filologiczny  Uniwersytet Łódzki

 

29 marca 2022

Przekaz pokoleniowy Heleny Radlińskiej w „Piśmie Młodych” (1943)

 

26 kwietnia 2022

Badania historyczno-pedagogiczne nad dzieciństwem: Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi. Perspektywa etnograficzno-pedagogiczna. Dyskusja nad (za)wartością materiału źródłowego 

 

30 maja 2022

Doświadczenia badawcze z pierwszego etapu prowadzenia partycypacyjnych badań uczestniczących z wykorzystaniem fotografii, tytuł projektu: „Tworzymy obrazy, wydobywamy nasze głosy społeczne badania uczestniczące oparte na sztuce z  udziałem rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze”. 

 

7 lipca 2022

Podsumowanie prac zespołu

 


ARCHIWUM

2019/2020

2020/2021