Aktualności

Wykłady dla doktorantów - 18 lutego 2021, godz. 16:00

 

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące XII cykl wykładów dla doktorantów organizowanych przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, które odbędzie 18 lutego br. o godz. 16:00 zdalnie na platformie Zoom.

Spotkanie otworzy i poprowadzi Profesor Antoni Różalski, Prezes ŁTN.

Wykład pt. „Diagnostyka SARS-Cov-2 w obliczu pandemii” przeprowadzi Profesor Maciej Borowiec.

 


Harmonogram wykładów ŁTN dla doktorantów

 w roku akademickim 2020/2021

z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”
nt. „Życie w czasach pandemii”

 

 

18 lutego 2021

Inauguracja  XII edycji wykładów dla doktorantów – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN

 

  • Diagnostyka SARS-Cov-2 w obliczu pandemii

          – prof. Maciej Borowiec

COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Standardową metodą diagnozowania zakażenia jest test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwróconą transkrypcją (rRT-PCR) wykonany z wymazu nosowo-gardłowego lub próbki plwociny, który dostarcza wyniki w czasie od kilku dziesięciu minut do kilku godzin w zależności od wykorzystywanej technologii i liczby badań wykonywanych jednoczasowo. Testy te różnią się specyficznością oznaczanych/ identyfikowanych fragmentów genomy wirusa jak też czułością wykrywania liczby kopii materiału genetycznego wirusa w materiale biologicznym. Tematem wykładu chęć przedstawienia techniki oznaczeń, problemów z tym związanych i możliwości współczesnej genetyki/  biologii molekularnej wspierające powyższe zagadnienie.

 

 

11 marca 2021  

  • Prezentacja sztuk wizualnych  wśród odbiorców z  niepełnosprawnościami. Pomiędzy  teorią a praktyką – także w "czasach zarazy"

          – prof. Aneta Pawłowska

- Przemiany funkcji muzeum sztuki na przestrzeni wieków

- Standardy zachowań społeczeństwa otwartego oraz postrzegania osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków.

- Historia badań nad udostępnianiem sztuki osobom z niepełnosprawnościami prowadzonymi w Instytucie Historii Sztuki UŁ.

- Prezentacja współpracy partnerskiej Instytutu Historii Sztuki UŁ z łódzkimi muzeami (m.in. doktoratów wdrożeniowych), organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz szkołami specjalnymi i integracyjnymi.

- Krótki film promocyjny z prowadzonego grantu „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”.

- Prezentacja głównych założeń merytorycznych oraz problemów związanych z realizacją programu Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”.

 

 

25 marca 2021

  • Choroby zakaźne w szkolnictwie Królestwa Polskiego i Drugiej Rzeczypospolitej w aspekcie rozwoju higieny szkolnej

           – prof. Beata Szczepańska

Wychodząc od genezy zainteresowania higieną szkolną na tle zagadnień zdrowia publicznego i formowania się modelu polskiej higieny szkolnej w wystąpieniu omówione zostaną kwestie związane ze zmieniającymi się jej składowymi – materialnym środowiskiem szkoły, opieką higieniczno-lekarską nad zdrowiem uczniów oraz propagowaniem higieny w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół. Wobec określenia wśród zadań lekarzy szkolnych jako jednego z najważniejszych - zwalczania chorób zakaźnych na terenie szkoły – podjęta zostanie próba oceny ewolucji jego realizacji w latach 1815-1939 r.

 

 

22 kwietnia 2021

  • Skutki pandemii dla funkcjonowania rodziny – perspektywa psychologiczna –  trójgłos

         –  prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, dr Paulina Szymańska, dr Marta Kucharska-Hauk

- Pandemia jako forma kryzysu, skutki kryzysu, badania nad skutkami pandemii.

- Model Procesu Funkcjonowania Rodziny (Skinner, Steinhauer, Sitarenios, 2000).

- Rodzina w trakcie pandemii COVID-19 - problematyka badań własnych.

- Profile funkcjonowania rodziny w relacjach podczas pandemii COVID-19.

- Lęk, rozdrażnienie, tendencje depresyjne a funkcjonowanie rodziny.

- Podsumowanie i wnioski.

 

 

20 maja 2021 

  • Pandemia a nabywanie odporności

        – prof. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

Kluczowym celem wykładu będzie wytłumaczenie zjawiska tzw. odporności immunologicznej populacyjnej, która stanowi mechanizm obronny o charakterze zbiorowym, jakkolwiek tworzy się poprzez nabywanie odporności indywidualnej. Cel ten będzie realizowany w oparciu o następujące zagadnienia: biologiczne zagrożenia człowieka, zewnętrzne lub wewnętrzne; różnorodność świata drobnoustrojów; komensale versus patogeny; czym jest układ odpornościowy człowieka; dlaczego go potrzebujemy; jaka jest jego konstrukcja i mechanizmy działania; w jaki sposób rozwija się odporność przeciwzakaźna; co to jest pamięć immunologiczna; odporność naturalna a odporność poszczepienna; czym jest odporność populacyjna, jak ją nabywamy, dlaczego jest ważna w kontekście walki z pandemią.

 

 

17 czerwca 2021  

  • Chemia i ochrona środowiska w czasach zarazy

          –  prof. Wojciech Wolf

Zakończenie XII edycji wykładów dla doktorantów

 

 

Program wykładów przygotowuje Rada Programowa w składzie: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Małgorzata Czyż, prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz),  prof. Antoni Różalski (przewodniczący) prof. Elżbieta Szkurłat, prof. Wojciech Wolf

 

Drukuj