Profesor Joanna Olenderek

 

OLENDEREK Joanna Anna

z d. Matuszewska, ur. 25.01.1955. w Łodzi, córka Zbigniewa i Stanisławy z d. Jabłońskiej, projektant

 

Ścieżka naukowa:

mgr inż  arch. - Politechnika Warszawska, promotor Prof. Maciej Gintowt,

dr inż. arch. - Politechnika Łódzka, promotor Prof. Zygmunt Świechowski

dr hab. inż. arch. - Politechnika Warszawska

prof. nadzw. PŁ, opiniodawca Prof. Lech Kłosiewicz

 

Ścieżka zawodowa:

2001-2011   Z-ca dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ ds. Nauczania; Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Dyplomowania na kierunku Architektura i Urbanistyka; Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia na kierunku Architektura i Urbanistyka.

2005-...       Kierownik Zakładu Projektowania Architektury Użyteczności Publicznej w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ.

 

Kierunki badawcze:

Architektura modernistyczna, architektura współczesna, rewaloryzacja, readaptacja, rewitalizacja, miejskie przestrzenie publiczne.

 

Recenzje:

5 recenzji wydawniczych prac naukowych o urbanistyce, architekturze i sztuce, 7 recenzji dysertacji doktorskich, 3 recenzje wniosków o granty.

 

Granty, projekty, wdrożenia, patenty:

Kierowniczka 2 projektów badawczych:

- Koncepcja rewitalizacji i restrukturyzacji programowo – przestrzennej obszaru śródmiejskiego węzła komunikacyjnego Łódź – Fabryczna (Grant Prezydenta Miasta Łodzi na lata 2005 – 2007);

- Koncepcja rewitalizacji i restrukturyzacji programowo – przestrzennej terenów powojskowych na Brusie w Łodzi (Grant Prezydenta Miasta Łodzi na lata 2008 – 2010);

Współpraca z Agencją FOIBOS w ramach międzynarodowego projektu na lata 2010-2013 „Via Villas – słynne wille Wyszehradu i Słowenii” w zakresie tematu „Słynne wille Polski”

Współautorka projektu realizacyjnego kompleksu mieszkalnego „BOLEK i LOLEK” przy ul. Zamenhofa w Łodzi;

Współautorka projektu koncepcyjnego  „MUZEUM DZIECI ZAMOJSZCZYZNY” dla prezydenta Zamościa;

Współautorka modernizacji obiektów dydaktycznych i przestrzeni publicznych w ramach kampusu Politechniki Łódzkiej;

Współautorka rozbudowy „OŚRODKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w gminie Wartkowice;

Współautorka sieci hipermarketów „BILLA” w Polsce;

Współautorka gmachu „BRE BANK” przy Placu Wolności w Łodzi;

Współautorka „PARKU KULTUR” przy Stawach  Jana w Łodzi;

Współautorka ok. 20 rezydencji i willi mieszkalnych.

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi, współpraca konsultacyjna z przemysłem:

Współpraca naukowo-dydaktyczna z FACHHOCHSCHULE w Moguncji, z  Museum Qurtier oraz Uniwersytetem Nauk o Ziemi we Wiedniu.

Współpraca z firmą RD RYMAROW – OLOMOUC  w zakresie realizacji na rynku polskim proekologicznych, energooszczędnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii drewnianej.

 

Członkostwo w organizacjach, komisjach, radach:

Rada Naukowa Instytutu Architektury i Urbanistyki, 

Rada  Naukowa  kwartalnika Architecturae et Artibus wydawanego przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej,

Członek polskiej sekcji ICOMOS, polskiej sekcji DOCOMOMO, członek Izby  Architektów RP.

 

Udział w redakcjach czasopism:

Członek komitetu redakcyjnego kwartalnika “ACEE Architecture Civil Engineering Environment “

 

Działalność dydaktyczna:

Projektowanie Architektoniczne Obiektów Użyteczności Publicznej;

Kształtowanie Współczesnych Obiektów Architektonicznych;

Oblicza Modernizmu w Architekturze.

 

Kształcenie kadry naukowej:

3 dysertacje doktorskie, opiekun 4 kolejnych, promotor ok. 60 prac magisterskich i 30 inżynierskich.

 

Odznaczenia i nagrody:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę RP.

 

Bibliografia podmiotowa w wyborze:

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa, TOM 1Obiekty użyteczności publicznej, monografia ss.166, ISBN 978-83-7729-087-3, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa, TOM 2 Osiedla i obiekty mieszkalne, monografia ss.204, ISBN 978-83-7729-088-0, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2012

Willa Józefa Richtera [w:] Słynne wille Polski, Foibos Praha, 2013, ISBN 978-80-87073-57-5; s.38-42.

Willa Reinholda Richtera [w:] Słynne wille Polski, Foibos Praha, 2013, ISBN 978-80-87073-57-5; s.86-91.

Willa Leopolda Kindermanna [w:] Słynne wille Polski, Foibos Praha, 2013, ISBN 978-80-87073-57-5; s.91-95.

Willa Mieczysława Neufelda [w:] Słynne wille Polski, Foibos Praha, 2013, ISBN 978-80-87073-57-5; s.171-174.

Dom miejski Józefa Nirenberga [w:] Słynne wille Polski, Foibos Praha, 2013, ISBN 978-80-87073-57-5; s.174-177.

 

/akt. 11.2020/