Profesor Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz (1930−2012)

WSPOMNIENIE - POBIERZ

Źródło: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN 2012