Profesor Wojciech Stanisław Barański (1940–2011)

WSPOMNIENIE - POBIERZ

Źródło: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN 2011