Profesor Alicja Anna Jaruga (1928−2011)

WSPOMNIENIE - POBIERZ

Źródło: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN 2011