Profesor Tadeusz Skwarski (1922-2008)

 

 

WSPOMNIENIE - POBIERZ

Źródło: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2008