Aktualności

Pożegnanie - Profesor Jan Berner (1932-2020)

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 31 marca 2020 r. w wieku 88 lat zmarł

 

prof. dr hab. n. med.

Jan Berner

 

 Wybitny chirurg – onkolog

 

 

Członek Honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Rektor Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1990-1996

Prezydent Pabianic w latach 2002-2006
 
 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają

Prezes, Zarząd i cała społeczność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 


Profesor Jan Berner - Byłem prezydentem (pobierz)


 

Jan Berner (ur. 2 marca 1932, Pabianice,  zm. 31 marca 2020, Pabianice); syn Stefana i Aleksandry z d. Dawidziak; lekarz chirurg.

 

Ścieżka naukowa:

lekarz, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (1955)

dr med. (1965), promotor - prof. dr hab. Andrzej Alichniewicz

dr hab. med. (1973)

doc. (1977), Minister Zdrowia

prof. (1984)

prof. zw. (1992)

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy:

lek. asystent w Szpitalu w Pabianicach (1955-1962)

III Klinika Chirurgii AM (1962-1978)

Klinika Chirurgii Onkologicznej AM (1978-2002)

Kierownik Katedry Onkologii AM (1997-2002)

Dziekan Wydziału Lekarskiego AM (1981-1987)

Rektor AM (1990-1996)

Profesor w Katedrze Onkologii UM w Łodzi (2002-2016)

 

Członkostwo najważniejszych komisji, komitetów, rad:

Rada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie (1993-1995)

Rady Naukowe: łódzkiego Oddziału PAN (1991), Instytutu ICZMP (1992-1994), Polskiej Unii Onkologii (2001), Instytutu Chirurgii (1978, przewodniczący 1993-1999), Ginekologii i Położnictwa i Pediatrii AM (1993-2005)

Członek Komitetu Redakcyjnego "Nowotwory" - "Journal of Oncology"

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego (1984-1988)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach:

Towarzystwo Chirurgów Polski (sekretarz oddziału w latach 1958-1972), Polskie Towarzystwo Onkologiczne (sekr. gen. 1978-1982), Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Warszawskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSSO), Światowa Federacja Towarzystw Chirurgii Onkologicznej (WFSOS), European Organisation for the Research and Treatment of Cancer, Łódzkie Towarzystwo Naukowe (wiceprezes 1997-2002)

 

Główne kierunki badań:

patofizjologia chirurgiczna, chirurgia, onkologia

 

Bibliografia podmiotowa:

230 pozycji (prace indywidualne i zbiorowe) publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 56 prac (książki, pamiętniki, skrypty, księgi jubileuszowe, czasopisma, materiały festiwali, wydawnictwa ŁTN, "Kronikarz AM", artykuły drukowane w prasie)

  1. Berner, D. Dziewałtowska, D. Hans, "Wpływ zasadowicy doświadczalnej na czynność układu krążenia, Acta Physiol. Polon., 1970, v. XXI, s. 275-281
  2. Berner, "Badania nad wpływem zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej na zmiany hemodynamiczne u chorych podczas zabiegu operacyjnego i bezpośrednio po nim", Annales Academiae Medicae Lodziensis, 1972, t. 13, str. 97-134
  3. Berner, "Guzy gruczołu piersiowego" (pierwsza oszczędzająca operacja), Pamiętnik Zjazdu Tow. Chir. Pol., Łódź, 1983, s. 267-271
  4. Berner, M. Zadrożny, "Surgical and Combined Treatment of Rectal Cancer Recurrences", General Surgery. Monduzzi Editore, Milano, 1988, VIII, s. 283-285
  5. Popiela, J. Kulig, J. Berner, M. Drews i wsp., "The prospective Multicenter trial of Gastric Cancer", Langenbecks Arch. Chir., 1998, supp. II, s. 710-716
  6. Berner, M. Tenderenda, S. Pasz, A. Berner, J. Piekarski, "A study on Selected Clinicopathological Parameters in Patiens Operated on Gastric Cancer", Monduzzi Editore, MED MOND, Nowy Jork, 2001, s. 1145-1150
  7. Berner, A. Berner, M. Tenderenda, "Surgical Treatment and Perioperative Compliactions in Patients with Metastatic Tumors of Liver, Asian Journal Surgery, Hongkong 2003, vol. 26, supl. 159, 165

 

Najważniejsze dokonania poznawcze i użytkowe:

Operacje chirurgiczne pionierskie: pierwsza operacja oszczędzająca pierś u chorej na raka piersi w Polsce (1981), operacje chirurgiczne z zastosowaniem biomateriałów, operacje z zastosowaniem szwu mechanicznego (staplery), operacje przerzutów do wątroby z zastosowaniem dyssektora ultradźwiękowego i koagulatora argonowego, laparotomia z biopsją aspiracyjną cienkoigłową w ocenie zmian nowotworowych w jamie brzusznej.

 

Zrealizowane projekty badawcze:

w ramach programu rządowego PR6 dot. zwalczania nowotworów, badań wieloośrodkowych - klinik uniwersyteckich "Polish Experiment" dot.  rozpoznawania i leczenia raka żołądka, badania węzła wartowniczego u chorych na raka piersi i czerniaka, w ramach współpracy z EORTC: badania nad optymalnym leczeniem raka piersi w wieku podeszłym, zastosowanie chemioterapii okołooperacyjnej (POP) u pacjentek operowanych z powodu raka piersi (TRIAL10850)

 

Współpraca konsultacyjna z przemysłem (główni partnerzy, podstawowa tematyka):

Badania profilaktyczne dot. raka piersi u pracowników Pamso, Pamotex, Polfa, Kopalnia Bełchatów

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych, serii naukowych:

Członek Komitetu Redakcyjnego Nowotwory - Journal of Oncology, Onkologia Polska

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

Organizacja konferencji naukowych z wymianą doświadczeń z Uniwersytetem Claude Bernard w Lyonie w latach 1990-2002 z wymianą studentów V i VI roku Wydz. Lekarskiego AM w Łodzi i stażem specjalistycznym lekarzy AM w Łodzi, współpraca z Iowa University z organizowaniem kursów w zakresie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i onkologicznej z udziałem wykładowców międzynarodowych pod kierunkiem Prof. J. Bardacha i K. Salyer'a (1992, 1993, 1994)

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju:

87 referatów  i 7 wykładów wygłoszonych na zjazdach oraz konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Międzynarodowe sympozjum dot. nauczania medycyny, Ismailia, 1985; VI Asia-Pacific Congress&International College of Surgeons in Harachi, 1985; Colo-Rectal Cancer Surgery, Breast Cancer Colon and Rectum (Diagnosis &Therapy), 1985; Iowa University - wykład pt. "Działalność wydziałów Akademii Medycznej w Łodzi oraz metod nauczania studentów kształcenia podyplomowego i prowadzonych badań naukowych" 1992; Amsterdam, BCD Conference, State of Research or accepted method of treatment 1995;wykład na Uniwersytecie w Lyon "Wzajemne więzi między medycyną francuską i polską" 1997; Sydney - IV World Conference of Melanoma, 1997; Kos (Grecja) I European Congress  on Gastrointestinal Oncology, 2000,  "Gastric Cancer", 2000; Nowy Jork IV International Gastric Cancer Congress, Establishing new standards in the multimodality treatmen of gastric cancer, 2001; Hongkong XVIII Congress (International College of Surgery), Surgical treatment in perioperative complications in patiens with metastatic tumors of liver, 2003; Łódź - kwadratektomia z wycięciem układu chłonnego dołu pachowego i napromienianiem w leczeniu raka sutka T1N0, 1983; Poznań - LIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich - "Wznowy w okolicy krzyżowo-kroczowej u chorych po odjęciu odbytnicy", 1987; Kraków - XIV Zjazd Chirurgów Polskich z udziałem międzynarodowym -  "Współczesne postępowanie chirurgiczne u chorych na raka gruczołu piersiowego" ("Current surgical management of breast cancer"), 1989; Kraków - II Zjazd PTChO - "Zastosowanie pierścienia VALTRAC do zespoleń jelita grubego u chorych na nowotwór złośliwy", 1996; Warszawa - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Sukcesy i porażki w leczeniu oszczędzającym we wczesnym raku piersi kobiet - ocena wyników leczenia", 1999; Międzyzdroje - XVII Zjazd PTChO - "Rak piersi - od starożytności do współczesności", 2011.

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, dorobku naukowego na stopnie naukowe:

Recenzja książki "Rak sutka" , red. J. Jasem, 1998;

Ocena dorobku naukowego kandydata do doktoratu honoris causa AM w Łodzi prof. Szewacha i habilitacji oraz na stopień profesora.

 

Dorobek dydaktyczny:

"Zarys onkologii", skrypt, 1986;

"Onkologia ogólna", Łódź, 1998.

 

Wypromowane doktoraty:

Promotor 12 doktoratów i dwóch doktoratów honoris causa; specjalizacje w chirurgii ogólnej i onkologicznej 48 lekarzy.

 

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe:

4 nagrody indywidualne Ministra Zdrowia (w tym dwukrotnie I stopnia, 1972-1996);

Medal Jana Pawła II Pro Ecclesia et Pontifica (1996);

Doktor honoris causa Uniwersytetu Claude-Bernard (Lyon 1997);

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1998);

patent - tytuł Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (2001);

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002); Medal XXV-lecia "Solidarności" (2005); Kryształowe Serce PCK (2006);

Medal "Pro Memoria" (2013);

Medal "Pro Patria";

Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (2002);

Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (2002);

Honorowe Członkostwo Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (2003);

Honorowe Członkostwo Warszawskiego Towarzystwa Onkologicznego (2010);

Honorowe Członkostwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2012).

 

Działalność społeczna:

ZHP, PCK, w klubach sportowych 1952-1980, NSZZ Solidarność, Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Aeroklub Łódzki, Polski Związek Motorowy Łódź, PTTK Pabianice

 

Popularyzacja nauki:

Festiwale Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

Zainteresowania pozanaukowe:

sport, pasja motocyklowa i szybownictwo, muzyka, turystyka

 

Inne:

Prezydent Miasta Pabianice 2002-2006;

Honorowy Obywatel Miasta Pabianic (2000)

 

Bibliografia przedmiotowa:

Alicja Dopart, Wpisani w historię - honorowi obywatele miasta Pabianice, Pabianice 2000

Moja droga do nauki, Łódź 2002

Rektorzy uczelni wyższych uczelni w  Łodzi, Łódź, 2002, 2004

Sylwetki łódzkich uczonych, Łódź 2003

Złota księga nauki polskiej. Naukowcy zjednoczonej Europy, Gliwice, 2006

 

Drukuj