Aktualności

Informacja o konkursie organizowanym przez KUL

Napisane: .

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu przyznawana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundację Potulicką.

Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje osobom fizycznym oraz przedstawicielom instytucji z kraju i zagranicy. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2020 roku na adres:
Sekretariat Rektora KUL,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe”.

Regulamin Nagrody oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.kul.pl/nagroda-im-anieli-hrabiny-potulickiej-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-wpisujace-sie-w-idee-chrzescijanskiego-humanizmu,art_65611.html

Drukuj