Aktualności

Pożegnanie - Profesor Andrzej Kurnatowski (1927-2020)

Napisane: .

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lutego 2020 r. odszedł od nas

 

prof. dr hab. n. med

Andrzej Kurnatowski

 

 Wybitny patomorfolog

 

 

Wieloletni Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w latach 1972 1981
Prorektor ds. Nauczania i pierwszy zastępca Rektora w kadencji 1985-1987
 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają

Prezes, Zarząd i cała społeczność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

KURNATOWSKI Andrzej (23 VII 1927 Warszawa) syn Henryka i Haliny z d. Konrad; patomorfolog, lekarz. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1952 lek., 1959 dr med., prom. prof. A. Pruszczyński, 1963 doc. 1972 prof. nadzw.; 1983 prof. zw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1950–1952 mł. asyst. Katedry Anatomii Patologicznej, 1952–1954 asyst., 1953–1954 p.o. pom. prac. nauk., 1954–1963 st. asyst., 1963–1964 adiunkt, 1964–1972 doc., 1969– 1972 kier. Oddz. Stomatologii AM w Łodzi, 1972– 1983 prof. nadzw., 1972–1981 dziekan, 1973–1997 kier. Katedry Patomorfologii, 1983–1997 prof. zw.; 1985–1987 prorektor i z-ca rektora AM w Łodzi. Kierunki badawcze: onkologia doświadczalna. Najważniejsze dokonania naukowe: uproszczony aparat do mikrofotografii (Nagroda Ministra Zdrowia). Recenzje dorobku naukowego: 12 rec. w przew. prof., 8 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Instytut Patologii w Leiden (Holandia). Członkostwo w organizacjach: czł. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż.; czł. Rady Wydz. Lekarskiego AM w Łodzi; Czł. Honorowy Polskiego Tow. Patologów; czł. Europejskiego Tow. Patologów; od 1995 czł. ŁTN; czł. i założ. Włocławskiego Tow. Nauk. Kształcenie kadry naukowej: mentor 5 hab., prom. 7 dokt. Dydaktyka: patomorfologia; publ.: Atlas histopatologii ogólnej (Warszawa 1954, współaut.), Histopatologia ogólna. Przewodnik do ćwiczeń (Warszawa 1976, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 13 razy Nagrody Ministra Zdrowia; 10 razy Nagrody Rektora AM w Łodzi; Nagroda Miasta Łodzi; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; tyt. honorowe i medale Zasłużony Lekarz PRL, Zasłużony Nauczyciel PRL; Medal KEN; Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”. Inne: 1946–1950 aktywnie działał w ZHP, organizując zaopatrzenie w leki i szkoląc harcerzy sanitariuszy dla potrzeb akcji letniej Chorągwi ZHP woj. łódzkiego; przez 17 lat był przewodn. Łódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, który dzięki zebranym od naszego społeczeństwa pieniądzom przyczynił się do tego, że na terenie Łodzi i woj. łódzkiego przybyło ponad 750 łóżek szpitalnych (w tym dom pomocy społ. dla 200 osób), zbudowano 5 wiejskich ośrodków zdrowia i zakupiono sprzęt medyczny, 35 samochodów sanitarnych, a na budowę szpitala pediatrycznego w Szpitalu Pomniku Matki Polki przekazano 350 mln zł; przez 17 lat był kraj. specjalistą ds. patomorfologii. Hobby: fotografia – wykonał kilka tys. zdjęć portretowych, wśród nich są fotografie ponad 300 prof. i doc. AM w Łodzi i UM. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 100 poz. Atlas histopatologii ogólnej (Warszawa 1954, współaut.); Zmiany anatomopatologiczne w niektórych wewnętrznych narządach świnek morskich przewlekle zatruwanych parami fenolu (Łódź 1960); Man J.C.H., Virus-like particles in the cytoplasm of NK/Ly ascites tumour, „Zeitschrift für Krebsforschung” (1962, 65, współaut.); Badania wpływu nowych analogów iperytu azotowego na nowotwór przeszczepialny NK/Ly (Łódź 1964); Szkoła patomorfologów Aleksandra Pruszczyńskiego, [w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi (Łódź 1998).

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj