Profesor Marta Szoka

SZOKA Marta (24 VI 1955 Łódź) córka Henryka i Celiny z d. Omiljanowicz; teoretyk muzyki, organistka. Ścieżka naukowa: 1979 mgr teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, prom. doc. dr R. Iżykowski, 1982 mgr instrumentalistyki tamże, prom. prof. M. Pietkiewicz; 1988 dr n. humanist. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, prom. prof. dr hab. M. Bristiger; 1998 kw. II° w dyscypl. instrumentalistyka; 2013 prof. szt. muz. Ścieżka zawodowa: od 1982 A Muz. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; 1994–2006 na Wydz. Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury A Muz. im. F. Chopina w Warszawie; 1999–2002 prodziekan Wydz. Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej A Muz. w Łodzi, 2002–2008 dziekan tamże.; 2014–2016 kier. Zakładu Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki A Muz. w Łodzi. Kierunki badawcze: muzyka XX w.; współczesna twórczość kompozytorska, zagadn. estetyczne i wykonawcze muzyki organowej. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 2 rec. hab., 1 rec. doctor honoris causa, opinie eksperckie grantów NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1991, 1992: Twórczość Franka Martina w ramach stypendium Fundacji Paula Sachera w Bazylei (Szwajcaria); 1993–1994: Amerykańska muzyka organowa w XX w. w ramach stypendium Fundacji Fulbrighta, University of North Carolina, Chapel Hill (USA). Współpraca z ośrodkami naukowymi: A Muz. w Krakowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Członkostwo w organizacjach: od 1988 czł. Związku Kompozytorów Polskich; od 1999 czł. ŁTN. Dydaktyka: muzyka pol. XX i XXI w.; metodologia pracy nauk.; literatura muzyczna; analiza dzieła muzycznego; kształcenie słuchu. Odznaczenia i nagrody: 1986, 1988, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008, 2011, 2013 Nagrody Rektora AM w Łodzi; 2001 Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury; 2005 Srebrny Krzyż Zasługi; 2014 doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich. Inne: 2003–2016 czł. Komisji Programowej Międzynarod. Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”; przewodn. Senackiej Komisji Wydaw. A Muz. w Łodzi; od 2011 ekspert zespołu H2 w Narodowym Centrum Nauki; od 2014 czł. Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca; od 2015 czł. Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauk.; w dorobku artystycznym ok. 100 recitali i półrecitali organowych; popularyzacja sztuki: art. popularyzatorskie; komentarze do płyt z muzyką organową, omówienia w programach koncertowych, rec. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 150 poz., aut. 4 monografii, ponad 100 art. i rozdz., 44 haseł encyklopedycznych. Polska muzyka organowa w latach 1945–1985 (Łódź 1993); Język muzyczny Franka Martina (Łódź 1995); Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945–2000 (Łódź 2001, współaut. leksykonu); Frank Martin: Konteksty muzyczne (Łódź 2002); George Crumb. Muzyka onirycznych wizji i magicznych formuł (Łódź 2011). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015