Profesor Elżbieta Szkurłat

 

SZKURŁAT Elżbieta Maria z d. Mazerant (26 V 1951 Rokszyce) córka Mariana i Łucji z d. Marusińskiej; geograf. Ścieżka naukowa: 1974 mgr na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, prom. prof. dr M. Dorywalski; 1986 dr w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, prom. prof. dr hab. S. Piskorz; 2005 dr hab. n. geograf. na Wydz. Nauk Geograficznych UŁ. Ścieżka zawodowa: w Pracowni Dydaktyki Geografii UŁ: 1974–1978 prac. nauk.- -tech., 1978–1981 asyst., 1981–1987 st. asyst., 1987– 1998 adiunkt, 1988–2005 st. wykł., 2005–2006 adiunkt z tyt. dr hab.; od 2006 prof. nadzw. UŁ; od 2003 kier. Zakładu Dydaktyki Geografii UŁ; 2008–2010 kier. Studiów podypl. dla Nauczycieli Przyrody UŁ; 2008–2010 kier. Studiów podypl. dla Nauczycieli z zakresu Edukacji Regionalnej UŁ; 2008–2011 prodziekan Wydz. Nauk Geograficznych UŁ; 2008–2015 kier. Studiów Doktoranckich Nauk Geograficznych UŁ. Kierunki badawcze: dydakt. geografii, m.in. kształtowanie i kontrola umiejętności w nauczaniu, uczeniu się geografii; założenia, dobór treści, metody nauczania geografii regionalnej; rola własnego regionu w edukacji geograficznej i wychowaniu; praca z uczniem uzdolnionym geograficznie; wybrane problemy dydakt. geografii w szkole wyższej; geografia społ.: empiryczne i teoretyczne badania w zakresie geografii percepcji, tożsamości młodzieży, więzi terytorialnych i społ. w największych miastach w Polsce. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. hab., 6 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2003–2007 2 proj. dot. kształcenia nauczycieli geografii. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2012– 2016 Department of Human Geography and Regional Development Faculty of Science University of Ostrava (Czechy). Członkostwo w organizacjach: od 1974 czł. Polskiego Tow. Geograficznego, od 2008 przewodn. Komisji Edukacji tamże; od 2011 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: dydakt. geografii; dydakt. przyrody; krajoznawstwo szkolne; edukacja regionalna i środowiskowa; aut. wielu podr. szkolnych testów geograficznych, podr. metodycznych dla nauczycieli, m.in. publ.: Geografia społeczno-ekonomiczna. Podręcznik dla szkół średnich (Warszawa 2000, współaut.); Moja mała ojczyzna – Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej dla szkół podstawowych (Łódź 2005, współaut. i red.); Geografia: arkusze egzaminacyjne, modele odpowiedzi (Warszawa 2008); J. Kop [et al.] (red.), Geografia dla maturzysty, cz. 2: Geografia społeczno-ekonomiczna świata, podręcznik: zakres rozszerzony (Warszawa 2015, współred.). Odznaczenia i nagrody: 2000 Złota Odznaka Polskiego Tow. Geograficznego; 2001 Złota Odznaka UŁ; 2006 Złoty Krzyż Zasługi; 2011 Medal KEN. Inne: 1988–1998 czł. Komisji Krajoznawczej Polskiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego; 1991–2015 współorganizator 25. edycji Konkursu Wiedzy Geograficznej o Polsce „Znaszli swój kraj”; od 2008 ekspert MEN ds. programów i podr. szkolnych, aut. i współaut. programu nauczania geografii w gimnazjum, obowiązującego od 2009; od 2011 red., a od 2012 współred. tomów Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Tow. Geograficznego; od 2012 czł. Rady Programowej Wykł. dla Doktorantów organizowanych przez ŁTN. Hobby: uprawa roślin ogrodowych; filoz.; kulturoznawstwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 100 poz. Geografijos testai ir užduotys (Vilnus 1999, współaut.); Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany (Łódź 2004); Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej (Warszawa 2007); Związki pomiędzy wiedzą o Polsce i regionie a postawą młodzieży, „Prace i Studia Geograficzne” (2008, 39, współaut.); Problemy jakości kształcenia geograficznego na tle zmian w kształceniu akademickim w Europie i w Polsce, [w:] M. Tracz [et al.] (red.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji (Warszawa–Kraków 2011, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015