Profesor Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ Ewa (1 I 1969 Zgierz) córka Jana i Reginy z d. Twardowskiej; polonista, językoznawca, pragmalingwista, tekstolog. Działalność naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1992 mgr, prom. prof. dr hab. M. Cybulski, 1997 dr, prom. dr hab. K. Michalewski, 2011 dr hab. n. humanist. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1993–1997 dokt., 1997–2011 adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego, od 2012 prof. UŁ, od 2012 z-ca dyr. Instytutu Filologii Polskiej, 2013–2016 dyr. tamże. Kierunki badawcze: językoznawstwo polonistyczne; pragmalingwistyka; lingwistyka tekstu; język i tekst w mediach. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab., 4 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Ratyzbona (Niemcy), Giessen (Niemcy), Bańska Bystrzyca (Słowacja). Członkostwo w organizacjach: od 2013 czł. ŁTN, od 2014 czł. Zarządu I Wydz. tamże. Udział w redakcjach czasopism: od 2012 red. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Lingustica”; od 2014 czł. kolegium rec. „Filologii Polskiej. Roczników Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 dokt. Dydaktyka: gramatyka opisowa języka pol.; kultura języka pol.; leksykologia; stylistyka; lingwistyka tekstu; genologia lingwistyczna; aksjologia lingwistyczna; język i tekst w mediach; publ.: B. Kudra [et al.] (red.), Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane (Łódź 2014, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 2002 Nagroda Rektora UŁ za dział. dydakt.; 2012 Nagroda Rektora UŁ za dział. nauk.; 2013 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Hobby: aktywny wypoczynek; turystyka górska i rowerowa; bieganie; podróże; muzyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich (Łódź 2003); Współczesna (nie)grzeczność dziennikarska, [w:] D. Bieńkowska [et al.] (red.), Tajemnice rozwoju (Łódź 2009); Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura – spójność – funkcjonalność (Łódź 2010); Słowo we współczesnych dyskursach (Łódź 2014, red. nauk.); Kicz w języku i komunikacji (Łódź 2016, red. nauk.). E-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015