Profesor Adela Styczyńska (1923-2018)

 

STYCZYŃSKA Adela (7 XI 1923 Wilno) córka Michała i Heleny z d. Mikołajun; filolog angielski. Ścieżka naukowa: 1950 mgr UMK w Toruniu, prom. prof. dr hab. I. Dobrzycka; 1965 dr w UŁ, prom. prof. dr W. Ostrowski; 1978 doc. dr hab. n. humanist. w zakresie języka i literatury angielskiej w UŁ; 1990 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1946–1950 asyst. w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu, 1951 lektor języka francuskiego tamże, 1951–1965 lektor języka angielskiego tamże; w UŁ: 1965–1978 st. wykł. literatury i języka angielskiego, 1984–1987 kurator Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, 1987–1990 kier. tamże, 1988–1991 prof. nadzw., od 1991 prof. zw. Kierunki badawcze: hist. i teoria powieści angielskiej XVIII w. – początku XX w. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1968/1969 Fulbright State University of New York, Stony Brook (USA); 1979 wymiana z Instytutami Anglistyki Lyon (Francja); English Department Sheffield (Wlk. Bryt.), English Department Giessen (Niemcy); 1980 Stypendium British Council Bursary (Wlk. Bryt.); od lat 80. Oxford Hospitality for Polish Scholars (Wlk. Bryt.); referaty English Department York Lyon (Francja), Giessen (Niemcy). Członkostwo w organizacjach: od 1981 czł. ŁTN; od lat 80. XX w. czł. Tow. Naukowego w Toruniu; czł. The Dickens Fellowship (Wlk. Bryt.); czł. European Association for American Studies (EAAS) (USA). Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: lektor języka angielskiego i francuskiego; literatura angielska (powieść); literatura wiktoriańska i XX w. Odznaczenia i nagrody: 1967, 1978, 1989 Nagrody MEN II i III°; 1973 Złoty Krzyż Zasługi; 1984 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1985, 1994 Nagrody Rektora UŁ I i II°; 1989 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Inne: 1983–1984 czł. Komisji Senackiej UŁ ds. kontaktów z zagranicą. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 40 poz. Realizm powieści T. Hardy’ego (Toruń 1967); The Art of Henry James Nouvelle (Łódź 1977); Dickens the moralist and artist the novels of 1850–1860 (Łódź 1988); Love-plot in „Henry Esmond”, „Anglica: Studies in English and American Literature” (2000, 10); Ewolucja postaci negatywnej w powieści Dickensa (Łódź 1983).

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015