Profesor Paweł Strumiłło

 

STRUMIŁŁO Paweł (28 I 1959) syn Czesława i Krystyny z d. Ziółkowskiej; elektronika, elektronika med. Ścieżka naukowa: 1983 mgr inż. na Wydz. Elektrycznym PŁ, prom. dr inż. P. Duda; 1993 Doctor of Philosophy University of Strathclyde (1993), prom. prof. T. S. Durrani; 2002 dr hab. w dyscypl. elektronika na Wydz. Elektrycznym PŁ, 2013 prof. tamże. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Elektroniki PŁ: 1983–1987 technik, 1987–1994 asyst., 1994–2005 adiunkt, 2002–2005 dr hab.; od 2005 prof. nadzw. PŁ, 2005–2015 kier. Zakładu Elektroniki Medycznej PŁ, od 2015 dyr. Kierunki badawcze: komputerowe metody przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych; elektrodynamika pracy serca; algorytmy uczenia i zastosowania sztucznych sieci neuronowych; systemy komunikacji człowiek–komputer; systemy wspomagania osób niewidomych w samodzielnym poruszaniu się i nawigacji. Najważniejsze dokonania naukowe: 1990–1992 oprac. modelu układu bodźcotwórczego serca człowieka – staż dokt. w University of Strathclyde Glasgow (Wlk. Bryt.), wykorzystujący sieć sprzężonych oscylatorów, służył wyjaśnieniu wybranych zaburzeń pracy układu bodźcotwórczego serca; 1997 oprac. we współpr. z prof. W. Kamińskim algorytmu uczenia sztucznych sieci neuronowych; nowa metoda oceny ilościowej zaburzeń pracy serca (tzw. alternansów fali T) z zastosowaniem tzw. map Poincaré jako konkurencyjnej do tradycyjnej analizy Fouriera, stosowanej w urządzeniach diagnostycznych; oprac. z zespołem unikatowych prototypów elektronicznych systemów wspomagania osób niewidomych i słabowidzących. Recenzje dorobku naukowego: 15 rec. dokt., 12 rec. wniosków o granty. Granty, wdrożenia, patenty: 2006–2017 kier. 8 grantów badaw. NCN; 2004–2013 gł. wyk. 4 grantów NCBIR i NCN; koordynator w PŁ proj. europejskiego Horyzont 2020 dot. zastosowania sztucznych sieci neuronowych w ochronie atmosfery, analiza sygnałów biologicznych, systemy interakcji człowiek– komputer, systemy wspomagania osób niewidomych; 2009 kier. pracy wdrożeniowej Interfejs człowiek–komputer sterowany mruganiem, oprac. program b-Link umożliwia osobie sparaliżowanej komunikowanie się z komputerem za pomocą tzw. mrugnięć wolicjonalnych; 2010 kier. pracy wdrożeniowej Mobilny Asystent Niewidomej Osoby – Telefon dla Homera, wdrożenie dot. pakietu oprogramowania osób niewidomych. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2008–2010 z Glasgow University (Wlk. Bryt.) w zakresie technologii wspomagających osoby niewidome; 2014 z University College w Oslo (Norwegia), wykł. i badania dot. projektowania uniwersalnego i systemów komunikacji człowiek–komputer; 2015–2017 w ramach proj. badaw. Horyzont 2020 pt. Sound of Vision z: University of Iceland (Islandia), Fondazione Istituto Per L’interscambio 308 Scientifico (Włochy), Szechenyi Istvan University (Węgry), Politehnica University of Bucharest (Rumunia), Technical University of Iași (Rumunia); konferencje: 2010–2017 IEEE International Conference Human-System Interaction, 1998, 2013 Computers in Cardiology, 2013 International Conference on Auditory Display (przewodn. Komitetu Nauk.). Członkostwo w organizacjach: od 2017 czł. Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN; od 2003 czł. Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN; 2007–2010 czł. Zarządu Polskiego Tow. Sieci Neuronowych; od 2008 czł. ŁTN; od 2011 Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Kształcenie kadry naukowej: prom. 8 dokt. Dydaktyka: analiza sygnałów biologicznych; image processing, w języku angielskim; medical electronics, w języku angielskim; signal processing, w języku angielskim; systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych; publ.: Wstęp do komputerowej analizy obrazów (Łódź 2009, współaut.). Odznaczenia i nagrody: Medal KEN; 2009 Odznaka „Zasłużony dla PŁ”; 2006, 2011 wyróżnienia i nagrody (współaut.) w konkursach im. Mieczysława Pożaryckiego na najlepsze art. opublikowane w czasopismach SEP poświęcone tematyce interfejsów człowiek–komputer; 2009 Nagroda Rektora PŁ za interdyscyplinarne osiągnięcia nauk.; 2010 Złoty Medal na Międzynarod. Wystawie Wynalazków w Genewie za oprac. Interfejs do sterowania komputerem za pomocą mrugania powiekami (współaut.); 2010 Złoty Medal na Międzynarod. Targach Innowacji w Korei Południowej za oprac. System zdalnej nawigacji dla osoby niewidomej (współaut.); 2012 wyróżnienie w XV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za oprac: Sprzętowy interfejs wizyjno-akustyczny wspomagający niewidomego w samodzielnym poruszaniu się. Inne: współpr. z Orange Labs, systemy interakcji człowiek–komputer, systemy wspomagania osób niewidomych; prezentacje dla Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, prezentacje na Festiwalu Nauki i Sztuki w Łodzi. Hobby: aktywny wypoczynek: rower, pływanie, wycieczki górskie. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 180 poz.: Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery (Łódź 2005, współaut.); Measurement system for personalized head-related transfer functions and its verification by virtual source localization trials with visually impaired and sighted individuals, „Journal of the Audio Engineering Society” (2010, 58 (9); 5 współaut.); Naviton – a prototype mobility aid for auditory presentation of three-dimensional scenes to the visually impaired, „Journal of the Audio Engineering Society” (2012, 60 (9); współaut.); Real-time estimation of the spectral parameters of Heart Rate Variability, „Biocybernetics and Biomedical Engineering” (2015, 35, współaut.); Quantitative assessment of videolaryngostroboscopic images in patients with glottic pathologies, „Logopedics Phoniatrics Vocology” (2017, no. 5, vol. 42; no. 2, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015