Profesor Joanna Sowa

 

SOWA Joanna Maria (19 XII 1965 Łódź) córka Ryszarda i Heleny z d. Piwowarczyk; filolog klasyczny. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1989 mgr, prom. B. Wiśniewski, 1996 dr, prom. tenże, 2010 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa klasycznego tamże. Ścieżka zawodowa: 1989–1990 lektor w WAM; 1990–1996 asyst. w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ; 1997– 2010 adiunkt tamże; od 2010 prof. nadzw. tamże; 2011–2012 kier. Zakładu Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej KFK UŁ; od 2012 kier. Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Kierunki badawcze: literatura i filoz. starożytnej Grecji. Recenzje dorobku naukowego: rec. 4 dokt. Członkostwo w organizacjach: od 1984 czł. Polskiego Tow. Filologicznego; od 2012 czł. ŁTN; od 2014 czł. Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych; od 2015 czł. Centrum Ceraneum. Udział w redakcjach czasopism: od 2013 z-ca red. nacz., red. temat. „Collectanea Philologica”. Dydaktyka: język grecki i łaciński; literatura i filoz. starożytna; publ. Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej (Warszawa 2000, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 2000 Nagroda Rektora UŁ I° za najlepszy podr. akadem. Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej (Warszawa 2000); 2011 Nagroda Rektora UŁ, indyw. II°; 2013 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. I° za osiągnięcia w pracy dydakt. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 30 poz. Między Erosem a Arete. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa (Łódź 2009); Platon, Lizys, przekład, wstęp i komentarz (Łódź 2007); Czy kobieta jest potworem? Płeć żeńska w „De generatione animalium” Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” (2014, LXII, 3); Płeć jako arche, czyli czy według Arystotelesa możliwa jest zmiana płci?, „Hybris” (2016, 32); When does a man beget a monster? (Aristotle, „De generatione animalium”), „Collectanea Philologica” (2016, XIX). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015