Profesor Jan Sosnowski

 

SOSNOWSKI Jan Paweł (3 XI 1950 Łódź) syn Jana i Franciszki z d. Duda; filolog, językoznawca, rusycysta. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1973 mgr, prom. dr J. Rieger, 1982 dr, prom. tenże, 2003 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa rosyjskiego. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Filologii Rosyjskiej UŁ: 1974–1976 asyst., 1977–1982 st. asyst.; w Instytucie Rusycystyki UŁ: 1982–1997 adiunkt, 1997–2003 st. wykł., 2003–2007 adiunkt, od 2007 prof. nadzw.; 2001–2003 p.o. kier. Zakładu Historii Języków Wschodniosłowiańskich w Instytucie Rusycystyki UŁ, 2003–2011 kier. tamże. Kierunki badawcze: hist. języka rosyjskiego; onomastyka słowiańska; słowotwórstwo. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. hab., 4 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Zakład Etymologii i Onomastyki Instytutu Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa (ZSRR/Rosja); Instytut Nauk Humanistycznych i Sztuki w Uralskim Uniwersytecie Federalnym w Jekaterynburgu (ZSRR/Rosja). Członkostwo w organizacjach: od 2010 czł. ŁTN; 2011–2014 czł. Komisji Językoznawczej PAN Oddz. w Łodzi; od 2002 czł. Tow. Miłośników Języka Polskiego. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rady Nauk. „Translatorica & Translata”. Dydaktyka: hist. języka rosyjskiego; gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego; gramatyka opisowa języka rosyjskiego; wstęp do językoznawstwa. Odznaczenia i nagrody: 1986, 2004 Nagrody Rektora UŁ, indyw. za osiągnięcia nauk.; 2013 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 1997 Złota Odznaka UŁ; 2002 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Inne: 1974–1981 i od 2011 opiekun Językoznawczego Koła Nauk. Rusycystów. Hobby: sztuka filmowa; zwiedzanie zabytków. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 35 poz. Toponimia rosyjska XVI wieku. Nazwy wsi (Łódź 2002); Samogłoski przedakcentowe po spółgłoskach miękkich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców wsi Bór i Gabowe Grądy (woj. suwalskie), „Slavia Orientalis” (1977, 1); O języku i stylu suplik rosyjskich XVII wieku, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” (2003, XLVIII); Struktura nazw rzek środkowej Rosji w XVI wieku, „Onomastica” (2008/2009, LIII); O imionach dwuczłonowych w historii języka polskiego i rosyjskiego, [w:] Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali (Łódź 2015). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015