Profesor Krzysztof Skotnicki

 

SKOTNICKI Krzysztof Andrzej (3 I 1953 Łódź) syn Teofila i Otylii z d. Serafin; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1976 mgr, prom. prof. dr hab. T. Szymczak, 1984 dr, prom. tenże; 2000 dr hab. n. praw.; 2014 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1976–1977 asyst., 1977–1984 st. asyst., 1984–2002 adiunkt, 2002–2014 prof. nadzw., 2016 prof. zw. Kierunki badawcze: pol. prawo konstytucyjne; prawo konstytucyjne porównawcze, gł. państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności prawo wyborcze i parlamentaryzm. Najważniejsze dokonania nauk.: badania nad zasadą powszechności głosowania i jej gwarancjami, zwłaszcza nad alternatywnymi sposobami głosowania. Recenzje dorobku naukowego: 7 rec. hab., 1 rec. nostryfikacji hab., 25 rec. dokt., 5 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2010–2012 proj. „Sposoby zapewnienia udziału w głosowaniu wyborcom przebywającym za granicą. Analiza prawno-porównawcza”, w 2010 kier. zespołu opracowującego na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych proj. przepisów dot. głosowania korespondencyjnego, który po drobnych korektach został wprowadzony do proj. Kodeksu Wyborczego, uchwalonego w 2011. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1977 uczestnik konferencji, referaty, publ., współpr. z uniwersytetami: 1) Czechy: Uniwersytet Karola, Brno, Pilzno, Ołomuniec, 2) Słowacja: Bratysława, Koszyce, 3) Węgry: Pecs, 4) Litwa: Wilno, 5) Ukraina: Lwów, Czerniowce, 6) Rosja: Uniwersytet Łomonosowa, 7) Austria: Linz, 8) Rumunia: Alba Julia, 9) Włochy: Rzym. Członkostwo w organizacjach: od 1983 czł. Polskiego Tow. Prawa Konstytucyjnego, od 2005 czł. Zarządu tamże, od 2009 wiceprezes tamże, od 2010 prezes tamże; 2006–2009 z-ca przewodn. Wydz. II ŁTN, od 2009 skarbnik tamże. Udział w redakcjach czasopism: z-ca red. nacz.: 2001–2006 „Studiów Prawno-Ekonomicznych”, od 2010 czł. Rady Red. tamże; od 2006 red. nacz. „Studiów Wyborczych”; czł. Rad Red.: 2006– 2016 „Casopis pro pravni vedu a praxi”, od 2008 „Zeszytów Prawniczych BAS”, od 2009 „Acta Iuridica Olomucensia”, „Pravny Obzor”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 9 dokt. Dydaktyka: prawo konstytucyjne; współczesne systemy wyborcze; ustroje państw obcych; publ.: D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne (Łódź 2007, współaut.); D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych (Łódź 2006, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1990 Nagroda Rektora UŁ, indyw. za osiągnięcia uzyskane w badaniach nauk. w roku 1989; 1995 Nagroda Rektora UŁ, indyw. za cykl publ. dot. konstytucjonalizmu czechosłowackiego; 1999 Złota Odznaka UŁ; 2001 Srebrny Krzyż Zasługi; 2001 Nagroda MEN, indyw. za rozprawę hab. Zasada 288 powszechności wyborów. Zagadnienia teorii i praktyki (Łódź 2000); 2003 Pamiątkowy Medal Wydz. Prawa Uniwersytetu Pavla J. Šafarika w Koszycach za rozwój wzajemnej współpr.; 2005 Nagroda Rektora UŁ, indyw. za osiągnięcia dydakt.-wychowawcze; 2007 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2009 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. za najlepszy podr. akadem. Polskie prawo konstytucyjne (Łódź 2008, współaut.); 2009 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 2010 Pamiątkowy Medal Wydz. Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie za wspieranie i współpr.; 2013 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. III° za monografię „External voting” w wybranych państwach europejskich (Łódź 2012, współaut.); Nagroda Rektora UŁ III° za osiągnięcia organizacyjne (stworzenie Centrum Studiów Wyborczych UŁ, czasopisma „Studia Wyborcze”). Inne: od 2008 czł., założ. Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów; od 2012 Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi. Hobby: muzyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 200 poz. Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki (Łódź 2000); Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i na system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” (2007, 2); Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych (Toruń 2010); Kodeks wyborczy. Wstępna ocena (Warszawa 2011, red.); „External voting” w wybranych państwach europejskich (Łódź 2012, red.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

 

 

Drukuj E-mail