Profesor Michał Seweryński

 

SEWERYŃSKI Michał (1 VII 1939 Łódź) syn Władysława i Ireny z d. Kowalskiej; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1962 mgr, prom. prof. M. Siewierski, 1969 dr n. praw. w zakresie prawa pracy, prom. prof. W. Szubert, 1976 dr hab. n. praw. w zakresie prawa pracy. Ścieżka zawodowa: 1975–1977 kier. filii UŁ w Sieradzu; w UŁ: 1981–1984 prodziekan Wydz. Prawa i Administracji, 1984–1987 dziekan tamże, 1987 prof. nadzw., 1987–1990 prorektor, 1990 prof. zwycz., 1990–1996 rektor, 1990–1994 kier. Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy i Polityki Społecznej Wydz. Prawa i Administracji, 1994–2009 kier. Katedry Prawa Europejskiego. Kierunki badawcze: prawo pracy; międzynarod. prawo pracy; europejskie prawo pracy. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 2 rec. hab., 5 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1982– 2009 visiting professor w uniwersytetach we Francji, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i Japonii. Członkostwo w organizacjach: od 1979 czł. Association Henri Capitant; od 1980 czł. International Association for Labour and Social Security Law, 2000–2003 wiceprzewodn. tamże, 2009–2012 przewodn. tamże; od 1983 czł. Société de Législation Comparée; od 1984 czł. ŁTN; od 1995 czł. Academia Europaea; od 2008 współprzewodn. Rady Nauk. Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu; od 2000 czł. International Academy of Comparative Law. Udział w redakcjach czasopism: 1996–2005 założ. i red. „Studiów Prawno- Europejskich”; czł. Red. Nauk.: od 2004 „The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations”, od 2008 „Diritto delle Relazioni Industriali”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: prawo pracy; zbiorowe prawo pracy; międzynarod. prawo pracy; europejskie prawo socjal.; wykł., seminaria i konwersatoria w kraju i za granicą w językach: polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim; publ.: Międzynarodowe prawo pracy (Warszawa 1988, współaut.); C. Kosikowski (red.), Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi (Warszawa– Łódź 1987, współaut. komentarza). Odznaczenia i nagrody: 1993 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1996 Krzyż Papieski Pro Ecclesia et Pontifice; 1997 doctor honoris causa Université Lyon III (Francja); 2002 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2006 Officier des Palmes Académiquesv (Francja); 2011 Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (Francja); 2011 Odznaka Honorowa i Nagroda Nauk. Miasta Łodzi; 2016 Chevalier de la Legion d’Honneur. Inne: 1990–1996 przewodn. Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; 2003–2007 przewodn. rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; 1996–2006 czł. Rady Legislacyjnej przy Premierze RP; 1996–2006 czł. Papieskiej Rady ds. Świeckich; 1997–2005 Konsul Honorowy Francji w Łodzi; 2005–2007 Minister Edukacji Narodowej i Nauki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od 2011 senator RP. Hobby: muzyka; polityka; sport. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 191 poz. Trade unions in the post-communist countries: regulations, problems and prospects, „Comparative Labor Law Journal” (1995, vol. 16, 2); Colective Labour Law in Poland, „Japan International Labour Law Forum” (March 1999, Special Series, 7); Polish Labour Law. From Communism to Democracy (Warszawa 1999); Towards a New Codification of Polish Labour Law, „Labour Law and Policy Journal” (2005, 26); Handbook on Employee Involvement in Europe (Kluwer Law International, 2005, co-ed.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015