Profesor Dorota Samborska-Kukuć

 

SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota z d. Samborska (11 VII 1966 Tarnobrzeg) córka Bogusława i Marii z d. Zięby; polonista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1991 mgr, prom. prof. dr hab. J. Poradecki, 2001 dr n. humanist., prom. prof. dr hab. W. Pusz, 2010 dr hab. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1985–1986 bibliotekarz, Tarnobrzeg; 1991–1992 nauczyciel języka pol. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Wieniawskiego w Łodzi; 1992–2002 nauczyciel języka pol. w XXXIII LO w Łodzi; 2002–2010 adiunkt w Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydz. Filologicznym UŁ, od 2010 prof. nadzw. w Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski tamże. Kierunki badawcze: literatura pol. na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej; literatura pol.; biografistyka XIX w. Najważniejsze dokonania naukowe: rekonesans i opisanie zjawisk kulturowych ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej; rekonstrukcje genealogiczno- biograficzne. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2019–2016 5 proj. badaw. dot. literatury XIX wieku (m.in. A. Mickiewicza, B. Prusa, H. Sienkiewicza, czasopiśmiennictwa 2. poł. XIX w.). Współpraca z ośrodkami naukowymi: Katedra Slawistyki i Rusycystyki Daugavpils Universitate, Polonistikos Centras Vilniaus Universitete. Członkostwo w organizacjach: od 2011 czł. ŁTN; od 2016 czł. Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: od 2004 „Aspektów Filozoficzno-Prozatorskich”, 2004–2008 „Prac Polonistycznych”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: literatura oświecenia; pozytywizmu i Młodej Polski; literackie konstrukcje sobowtórowi; twórczość Hermanna Hessego; gry sztuki z metafizyką; kino Krzysztofa Kieślowskiego; publ.: Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki (Łódź 2012). Odznaczenia i nagrody: 2003–2012 5 razy Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk.; Medal KEN. Hobby: genealogia. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 90 poz. Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza. Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku (Kraków 2003); Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788–1878) – pisarz i wydawca (Kraków 2008); „Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności (Łódź 2011); Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821–1897) (Białystok 2014); Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje literackie (Warszawa 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015