Profesor Agnieszka Salska

 

SALSKA Agnieszka z d. Salska (28 V 1940 Łódź) córka Tadeusza i Bronisławy z d. Starczewskiej; anglista, historyk literatury amerykańskiej. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1963 mgr, prom. dr R. Jabłkowska, 1970 dr n. humanist., prom. prof. dr W. Ostrowski, 1982 dr hab. n. humanist. literatury amerykańskiej; 2005 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1963–1964 nauczyciel języka angielskiego w IX LO w Łodzi; na Wydz. Filologicznym UŁ: 1964–1966 asyst., 1966–1970 st. asyst., 1970–1986 adiunkt, 1986–1990 doc., 1990–2008 prof. nadzw. UŁ, 2008–2010 prof. zw. UŁ; 2010–2014 prof. zw. Wyższej Szkoły Studiów Międzynarod. w Łodzi; 2015–2017 prof. zw. PWSZ w Koninie. Kierunki badawcze: hist. literatury amerykańskiej; poezja i nowela amerykańska; literatura amerykańska XIX w. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., ok. 15. rec. hab., ok. 20 rec. dokt., ok. 10 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1999–2002 grant KBN: „Historia literatury amerykańskiej XX wieku”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: UW, UMCS w Lublinie, UAM w Poznaniu, UG, UŚ, York University (Kanada), Université Lyon II (Francja), Justus Liebig Universität, Giessen (USA), Southwest State University, Minnesota (USA), College of William and Mary, Virginia (USA). Członkostwo w organizacjach: od 1975 czł. International Society for Contemporary Literature and Theatre, 1988–1991, 2011–2014, 2015–2018 czł. Zarządu tamże; od 1984 czł. ŁTN; 1986–1996 czł. Stow. Akademickich Nauczycieli Języka Angielskiego; 1986–2010 czł. Emily Dickinson International Society; od 1990 czł. European Association for American Studies; od 1990 czł. Polskiego Tow. Studiów Amerykanistycznych, 1990–1996 wiceprezes i prezes tamże; od 1992 czł. European Society for the Study of English; 1994–2003 czł. Komitetu Neofilologicznego PAN, 1996–1998 z-ca przewodn. tamże. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rady Red.: 1996–2000 „American Studies”, 1998–2003 „Kwartalnika Neofilologicznego”, od 2004 „Polish Journal of American Studies”, od 2006 „Anglica Wratislaviensia”; od 2011 „Text Matters”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 11 dokt. Dydaktyka: hist. literatury amerykańskiej; wstęp do literaturoznawstwa; poezja amerykańska różnych okresów; nowelistyka amerykańska; publ.: Wczesna poezja amerykańska (1620–1783). Powstanie i rozwój na tle dążenia do niezależności (Łódź 1972); Historia literatury amerykańskiej XX wieku (Kraków 2003, współaut., red. nauk.). Odznaczenia i nagrody: 1971, 1983, 1995, 1996 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk.; 1989, 1995, 1996 Nagrody Rektora UŁ za dział. dydakt.-organizacyjną; 2004 Nagroda MNiSW (dla kier. zespołu aut. Historii literatury amerykańskiej XX wieku); Złota Odznaka UŁ; Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; Medal KEN; Złoty Krzyż Zasługi. Inne: 1990–2000 współpr. z nauczycielami języka angielskiego XXX LO i I Społecznego LO w Łodzi; 1980–1981 przewodn. Wydz. Komisji NSZZ Solidarność na Wydz. Filologicznym UŁ; 1980–1981 czł. Komisji Uczelnianej UŁ; 1998 czł. Sekcji Literaturoznawstwa, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (H-01C) Zespołu Nauk Humanist. KBN; 2009–2013 czł. UKA. Hobby: muzyka poważna; opera; turystyka krajoznawcza. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. Experience and Knowledge in the Early Frost, [w:] American Poetry. Between Tradition and Modernism (1865–1914) (Eichstetter Beitrage 1984); Walt Whitman and Emily Dickinson. Poetry of the Central Consciousness (University of Pennsylvania Press 1985); The Growth of the Past in Leaves of Grass, [w:] M. Camboni (red.), Utopia in the Present Tense: Walt Whitman’s Language of the New World (Roma 1994); The Letters, [w:] G. Grabher [et al.] (red.), The Emily Dickinson Handbook (University of Massachusetts Press 1998), Historia literatury amerykańskiej XX wieku (2 tomy) (Kraków 2003, współaut., red. nauk.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015