Profesor Stanisław Rudolf

 

RUDOLF Stanisław (10 XI 1940 Parczówek), syn Jana i Janiny z d. Michalak; chemik, ekonomista. Ścieżka naukowa: 1964 mgr chemii na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UŁ, prom. B. Jakuszewski; 1969 mgr ekonomii na Wydz. Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ, prom. prof. J. Górski, 1974 dr n. ekon., prom. tenże, 1986 dr hab. n. ekon. tamże; 2001 prof. n. ekonom. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ: 1969–1974 asyst., 1974–1986 adiunkt, 1978–1981 kier. Studium Zaocznego, 1983–1986 z-ca dyr. Instytutu Ekonomii Politycznej, 1986–2001 prof. nadzw. UŁ, 1992–2011 kier. Ośrodka Naukowo-Badawczego Partycypacyjnych Form Zarządzania; 1997–2015 wykł. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2000–2015 kier. Katedry Ekonomii tamże, 2000– 2006 prorektor tamże, 2008–2011 dziekan Wydz. Ekonomii tamże; 2001– 2014 prof. zw. UŁ; 2003–2011 kier. Katedry Ekonomii Instytucjonalnej na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; od 2015 wykł. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Kierunki badawcze: partycypacja pracownicza i demokracja przemysłowa; przedsiębiorczość pracownicza; nadzór korporacyjny; nowa ekonomia instytucjonalna. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 5 rec. hab., 11 rec. dokt., 8 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: kier. 7 proj. nauk.-badaw. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1990–2005 School for Industrial Relations, New York (USA); 1985–2004 Work Research Institute, Oslo (Norwegia); od 1988 Wilkes University (USA). Członkowstwo w organizacjach: od 1998 czł. ŁTN, 1998–2006 przewodn. Komisji Ekonomicznej tamże; 2004–2010 prezes Oddz. Polskiego Tow. Ekonomicznego w Łodzi, 2006– 2015 wiceprezes Zarządu Krajowego tamże; 2005–2017 czł. Rady International Economic Association; 2001–2005 prezydent Congress of Political Economists, od 1995 czł. Rady Dyrektorów tamże; 2008–2012 czł. European Economic Association. Udział w redakcjach czasopism: od 2008 czł. Rady Red. „Studiów Prawno-Ekonomicznych”; od 2011 czł. Rady Nauk. „Equlibrium”; od 2009 czł. Rady Programowej „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie”; od 2006 czł. Kolegium Red. „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”; od 2008 założ. i czł. Rady Prog. „Studiów Ekonomicznych Regionu Łódzkiego”; od 2012 czł. Rady Prog. „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: makroekonomia; mikroekonomia; kreowanie postaw przedsiębiorczych; nadzór korporacyjny; partycypacyjne zarządzanie; zarządzanie zmianami; participative management; publ.: Zbiór testów i zadań z ekonomii politycznej kapitalizmu oraz aneks statystyczny (Łódź 1982, 1984); W. Caban (red.), Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich (Warszawa 2001, współaut.); D. Dobija [et al.] (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki (Warszawa 2011, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1979, 1983, 1989 Nagrody MNiSW; wielokrotnie Nagrody Rektora UŁ, indyw. i zespoł.; 1989 Złoty Krzyż Zasługi; 1990 Złota Odznaka UŁ; 1997 Medal KEN; 2004 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2011 Medal Universitas Lodziensis Merentibus; 2013 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Hobby: podróże; bieganie. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 250 poz. Szwedzka polityka dobrobytu (Warszawa 1978); Demokracja w przemyśle. Grupy autonomiczne (Łódź 1982); Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych (Warszawa 1986); The Objective Nature of the Democratization Process in the Workplace, „Comparative Labour Law Journal” (1988, 9); Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej (Łódź 2012, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015