Profesor Antoni Różalski

 

RÓŻALSKI Antoni Wincenty (19 X 1952 Ziębice) syn Mariana i Stanisławy z d. Łaganowskiej, mikrobiolog ze specjalnością immunobiologia i immunochemia bakterii. Ścieżka naukowa: na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ: 1976 mgr, prom. prof. dr hab. K. Kotełko, 1984 dr w Instytucie Mikrobiologii Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej, prom. tenże; 1991 dr hab.; od 1996 prof. n. biol. Ścieżka zawodowa: 1976–1984 asyst. w Instytucie Mikrobiologii, Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UŁ, 1984–1992 adiunkt tamże; 1991–1993 prodziekan Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; 1992–2002 prof. nadzw. UŁ; 1996–2002 dziekan Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; od 1997 kier. Zakładu Immunobiologii Bakterii UŁ; od 2010 Kurator Zakładu Mikrobiologii Ogólnej UŁ; 2002–2008 dziekan Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska UŁ; od 2002 prof. zw. UŁ; od 2008 prorektor ds. nauki UŁ, od 2014 prorektor ds. studenckich i toku studiów tamże, od 2016 rektor tamże. Kierunki badawcze: endotoksyna bakterii Gram-ujemnych; przeciwciała monoi poliklonalne przeciwko lipopolisacharydom bakteryjnym; czynniki chorobotwórczości bakterii z rodzajów Proteus, Providencia i Morganella; biofilm bakterii z rodzaju Proteus i Providencia; formowania kamieni moczowych podczas infekcji Proteus ssp.; biofilm pałeczek z rodzaju Proteus i Providencia; bakteriofagi i bakteriocyny uropatogennych bakterii z rodzajów Proteus, Providencia i Morganella. Najważniejsze dokonania naukowe: udział w wyjaśnieniu podstaw molekularnych klasyfikacji serologicznej bakterii z rodzajów Proteus i Providencia. Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. w przew. prof., 10 rec. hab., 38 rec. dokt., 17 rec. wydaw. w czasopismach międzynarod.; 143 rec. grantów lub sprawozdań z realiz. grantów KBN, MNiSW, NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 5 proj. badaw. dot. czynników chorobotwórczości bakterii; 3 zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1986–2000 Forschungszentrum Borstel, Borstel, RFN, badania swoistości epitopowej przeciwciał monoklonalnych i poliklonalych przeciwko lipopolisacharydowi (LPS, endotoksyna) bakterii Escherichia coli oraz z rodzajów Salmonella, Proteus i Chlamydia, publ.; od 1988 Instytut Chemii Organicznej im. Zelinsky’ego, Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa (ZSRR/Rosja); badania struktury chemicznej i swoistości serologicznej antygenów O bakterii z rodzajów Proteus i Providencia; od 2009 TEDA School of Biological Sciences and Biotechnolgy, Nankai University, Tianjin (P. R. China); Badania genetycznych podstaw biosyntezy antygenów O bakterii z rodzajów Proteus i Providencia. Członkostwo w organizacjach: od 2004 czł. Rady Nauk. Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, od 2014 wiceprzewodn. tamże; od 2007 czł. Komitetu Mikrobiologii 279 PAN, od 2012 wiceprzewodn. tamże; od 1976 czł. Polskiego Tow. Mikrobiologów; od 2005 czł. Tow. Mikrobiologii Klinicznej; od 2000 czł. ŁTN, 2003–2009 przewodn. Wydz. III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, od 2009 czł. Prezydium Zarządu, od 2015 prezes. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rady Red.: od 2000 „Postępów Mikrobiologii”, 2009–2012 „Folia Biologica et Oecologica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 8 dokt. Dydaktyka: mikrobiologia ogólna i środowiskowa; czynniki patogenności bakterii; publ.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej (Łódź 1996); Mikrobiologia medyczna – krótkie wykłady (2008, tłum. z ang. wybranych rozdziałów książki). Odznaczenia i nagrody: 1996 Złota Odznaka UŁ; 2000 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2000 Złoty Krzyż Zasługi; 2006 Medal KEN; 2014 Medal ŁTN; 2015 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; Nagrody Nauk. PAN, Nagrody MEN; Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt. i organizacyjne; Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podr. akadem. Inne: od 1997 reprezentant UŁ w Komisji ds. Dotacji i Grantów Badawczych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Łodzi; współudział w oprac. programu studiów na kier. mikrobiologia na UŁ; udział w piknikach nauk. organizowanych przez UŁ; przewodn. Komitetu Organizacyjnego Festiwali Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi z ramienia ŁTN. Hobby: muzyka poważna; muzyka rozrywkowa wybranych artystów; literatura hist. i wspomnieniowa; nordic walking; badminton (kometka); kibic siatkówki. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 420 poz. Inhibition of crystallization caused by Proteus mirabilis during the development of infectious urolithiasis by various phenolic substances, „Microbiological Research” (2014, 169, współaut.); In vitro studies on the role of glycosaminoglicans in crystallization intensity during infectious urinary stones formation, „APMIS: Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandynavica” (2014, 122, współaut.); Structure and gene structure organization of the O-antigen of Providencia alcalifaciens O45:H25, „Carbohydrate Research” (2014, 398, współaut.); Structure of the O-polysaccharide from the lipopolysaccharide of Providencia alcalifaciens O33, „Carbohydrate Research” (2014, 390, współaut.); Efect of nutrient stress factors on polysaccharide synthesis in Proteus mirabilis biofilm, „Acta Biochimica Polonica” (2014, 61, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

 

 

Drukuj E-mail