Profesor Małgorzata Roman

 

ROMAN Małgorzata Renata z d. Wawrzykowska (1 XII 1960 Warszawa) córka Karola i Barbary z d. Kozłowskiej; geolog, geomorfolog. Ścieżka naukowa: 1986 mgr na Wydz. Geologii UW, prom. prof. dr hab. L. Marks; 2002 dr na Wydz. Nauk Geograficznych UŁ, prom. prof. dr hab. K. Turkowska, 2011 dr hab. n. o Ziemi tamże. Ścieżka zawodowa: 1986–1994 geolog; 1987–1994 asyst. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie; 1994–1995 geolog, Pracownia Mineralogii i Kartografii Geologicznej Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; 1996–2002 asyst. Na Wydz. Nauk Geograficznych UŁ, 2002–2011 adiunkt tamże, od 2012 prof. nadzw. tamże, 2012–2016 dyr. Instytutu Nauk o Ziemi tamże. Kierunki badawcze: geologia czwartorzędu; geomorfologia; paleogeografia; glacjologia. Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. hab. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj.: 2005–2008 1 MNiSW; 1994–1995, 1996–1999 2 Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych; 1998–2005 4 UŁ: geologia czwartorzędu, geomorfologia, paleogeografia. Współpraca z ośrodkami naukowymi: współpr. konsult.: od 1996 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; od 1990 Geotechnika-Łódź; 2-12-2-16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska współczesne procesy geodynamiczne, geologia środowiskowa, kartografia geologiczna, ocena geozagrożeń; od 2010 Czech Geological Survey, wspólne badania nauk. (2 publ.); od 2008 Polska Akademia Nauk. Członkostwo w organizacjach: od 1998 czł. Stow. Geomorfologów Polskich; od 2007 czł. Komitetu Badań Czwartorzędu PAN; od 2016 z-ca przewodn. tamże; od 2014 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2012 czł. Komitetu Red. „Acta Geographica Lodziensia”. Dydaktyka: geologia kenozoiku; geomorfologia dynamiczna; geologia środowiskowa; quaternary geology and palaeogeography; geozagrożenia. Odznaczenia i nagrody: 2003, 2011 Nagrody Rektora UŁ II i III° za dział. nauk. i dydakt. Inne: od 2016 czł. Komitetu Narodowego ds. współpr. z International Union for Quaternary Research (NQUA). Hobby: rzeźba; malarstwo; fotografia; turystyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 80 poz. Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina, „Acta Geographica Lodziensia” (2003, 84); Zasięg pojezierza z interglacjału eemskiego w Polsce a pozycja stratygraficzna lądolodów zlodowaceń środkowopolskich, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” (2007, 425, współaut.); Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia, „Acta Geographica Lodziensia” (2010, 96); A new Eemian Interglacial to Early Vistulian site at Łanięta, central Poland, „Geological Quarterly” (2010, 46, współaut.); Eemian and Vistulian pollen sequence at Kubłowo (Central Poland): implications for the limit of the Last Glacial Maximum, „Geological Quarterly” (2010, 54); Łódź region and its northern vicinity under Vistulian Glaciation conditions, „Quaestiones Geographicae” (2014, 33, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015