Profesor Andrzej Radek

 

RADEK Andrzej Jerzy (21 VIII 1946 Miedziana Góra – Kielce) syn Stefana i Stanisławy z d. Borkowskiej; neurochirurg. Ścieżka naukowa: 1963– 1969 Wydz. Lekarski Wojskowej AM w Łodzi; 1969 dyplom lekarza med.; 1975 dr n. med., prom. prof. dr hab. J. Haftek, WAM, 1977 specjalizacja II° w dziedzinie neurochirurgii, kier. tenże; 1983 europejski egzamin specjalizacyjny z neurochirurgii EANS (pierwszy pol. neurochirurg) po ukończeniu 5 zagr. kursów szkoleniowych EANS w latach 1977–1983; 1983 dr hab. n. med. w zakresie neurochirurgii, WAM; 1991 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: w Klinice Neurochirurgii WAM: 1972–1983 asyst., st. asyst., adiunkt, 1983–2016 kier. (2002 zmiana nazwy – Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych UM w Łodzi); od 1994 prof. zw. WAM, następnie UM w Łodzi; kolejne stopnie wojskowe do stopnia pułkownika WP; od 1992 przez dwie kadencje specj. oj. ds. neurochirurgii dla woj. łódzkiego; 1994–1999 nacz. specj. wojskowej służby zdrowia w neurochirurgii; 1992– 1996 czł. Komisji Urazów Układu Nerwowego PAN; od 2002 pułkownik WP w stanie spoczynku; od 2016 na emeryturze; 2016 konsultant ds. neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Kierunki badawcze: neurochirurgia kliniczna: chirurgia kręgosłupa i rdzenia kręgowego, regeneracja i chirurgia nerwów obwodowych i czaszkowych, gruczolaki przysadki. Najważniejsze dokonania naukowe: współpr. z Instytutem Technik i Technologii Dziewiarskich Tricotextil – oprac. ubioru chroniącego motocyklistę przed urazem splotu ramiennego, proj. nagrodzony złotym medalem na wystawie EUREKA – Bruksela 2000 – list gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów; współpr. z TRICOMED badania nad protezą kości pokrywy czaszki z Codubixu; 2003 Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP za współudział z DERO w opracowaniu wynalazku: wielofunkcyjny system do operacyjnego leczenia kręgosłupa – badania kliniczne. Recenzje dorobku naukowego: 9 rec. w przew. prof., 12 rec. hab., wielokrotne rec. dokt., wielokrotne rec. grantów nauk. KBN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2005 proj. KBN nr 3PO5C07222: „Badania nad wytrzymałością mechaniczną splotu ramiennego i zjawiska wyrwania korzeni splotu podczas doświadczalnego urazu trakcyjnego”; badania własne nt. technik stabilizacyjnych kręgosłupa i biomechaniki łącza czaszkowo-kręgosłupowego; współpr. z Polską Grupą DERO nad nowymi implantami do stabilizacji kręgosłupa. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1978–1979, 1981 stypendysta British Council, Royal Free Hospital, Dpt. of Neurological Science, kier. nauk. prof. P. K. Thomas, 2 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1992 czł. Academia Euroasiana Neurochirugica (AEN, 100 wybieranych neurochirurgów z Europy i Azji), 272 1994–1998 sekr. AEN, 2012–2016 przewodn. Komitetu ds. Członkostwa AEN; Polskie Tow. Neurochirurgów (PTNch), 1999–2005 prezes tamże, w tym okresie inicjator utworzenia Sekcji Pielęgniarstwa tamże, 1993 współzałożyciel i wieloletni wiceprzewodn. (również obecnie) Sekcji Neuroortopedii tamże, od 2006 delegat PTNch do Światowej Federacji Tow. Neurochirurgicznych (WFNS), 2017 Czł. Honorowy PTNch; od 1995 czł. ŁTN; od 1996 czł. Światowego Tow. Neurotraumatologii (World Trauma); 1997–1999 czł. Zarządu Głównego Europejskiego Stow. Tow. Neurochirurgicznych (EANS), przewodn. Komitetu ds. Rozwoju Sprzętu tamże, 1996–2012 czł. i wykł. Komisji Szkolenia tamże, od 2006 delegat do Światowej Federacji Tow. Neurochirurgicznych (WFNS); 2002–2007 czł. Zarządu Światowego Tow. Chirurgii Kręgosłupa (World Spine); 2007 współzałożyciel Polskiego Tow. Chirurgów Kręgosłupa (PTChK), organizator zebrania inicjującego 13.06.2007 w Łodzi i przez 2 kadencje wiceprezydent. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: 2005–2012 „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”, od 2007 „Kwartalnika Ortopedycznego”, „Polish Spine Journal”, „Valetudinaria”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 22 dokt.; prom. 2 doctor honoris causa WAM: prof. P. K. Thomas (University of London ), prof. J. Haftek (STOCER Konstancin). Dydaktyka: wykł. zagr. w języku angielskim w: Uniwersytety w Berlinie Zachodnim (Niemcy, 1983), Osaka (Japonia, 2001), Phnom Phen (Kambodża, 2007); wykł. z neurochirurgii na kursach dla lekarzy w ramach PTNCH i EANS; 1996–2012 czł. Komisji Szkolenia EANS i wykł. na kursach dla młodych neurochirurgów z UE; współtwórca i wieloletni wykł. Polskiej Szkoły Neurochirurgii Polskiego Tow. Neurochirurgów zorganizowanej wzorem Europejskiej Szkoły EANS dla młodych neurochirurgów w ramach szkolenia specjalizacyjnego; kier. specjalizacji 8 lekarzy i wielokrotnie czł. komisji specjalizacyjnej; twórca filmu naukowo-szkoleniowego Plastyka ubytków kości pokrywy czaszki (Łódź 2000); 2006–2015 Klinika uzyskała prestiżową akredytację szkoleniową EANS (European Standards of Excellence for the Education in Neurosurgery Programme); publ.: 10 rozdz. w podr. m.in.: B. Latkowski (red.), Medycyna rodzinna (Warszawa 2007); A. Stępień (red.), Neurologia (Warszawa 2014); M. Ząbek (red.), Zarys neurochirurgii (Warszawa 1999); K. Raczyński (red.), Polska Szkoła Biomateriałów. Odznaczenia i nagrody: 1975 I Nagroda Polskiego Tow. Neurochirurgów za pracę dokt.; 1983 Nagroda I° Rektora WAM za pracę hab.; 1992 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1995 Medal KEN; 1995 I Nagroda im. Gen. B. Szareckiego za cykl prac nt. urazów kręgosłupa, WAM. Inne: 1991–1995 czł. Senackiej Komisji ds. Nauki UM; od 1992 przez dwie kadencje specj. wojewódzki ds. neurochirurgii dla woj. łódzkiego; 1992–1996 czł. Komisji Urazów Układu Nerwowego PAN; czł. Komisji Szkolenia w Europejskim Stow. Tow. Neurochirurgicznych; czł. kilku komisji senackich m.in. Senackiej Komisji ds. Nauki WAM; wykł. na 273 Uniwersytetach III Wieku, na Festiwalach Techniki Sztuki w Łodzi; Hobby: sztuka Dalekiego Wschodu; czł. Stow. Miłośników Dawnej Barwy i Broni; żeglarstwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. współaut. 155 oryginalnych prac nauk., ok. 140 doniesień zjazdowych, aut. rozdz. w 7 podr. Blood Supply of transected rabbit peripheral nerve after end to end suture or autogenous grafting, „Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery” (1986, 20); Perineurial differentiation in interchange grafts of rat peripheral nerve and spinal root, „Journal of Anatomy” (1986, 147, współaut.); pierwsze w Polsce publ.: Przypadek całkowitego podwichnięcia T7–T8 bez uszkodzenia rdzenia kręgowego operowany z jednoczasowego dojścia tylnego i przez klatkę piersiową, „Neurologia i Neurochirurgia Polska” (1995, t. 29, 5, współaut.); Zespolenie twarzowo-twarzowe: nowa możliwość w leczeniu uszkodzeń nerwu twarzowego, „Neurologia i Neurochirurgia Polska” (1987, t. 21, 6); Wstępne doświadczenia własne w usztywnianiu kręgosłupa stabilizatorem wewnętrznym Socon firmy Aesculap, „Neurologia i Neurochirurgia Polska” (1994, t. 28, 4); Embolizacja naczyniaków odcinka piersiowego rdzenia kręgowego za pomocą kleju histoakrylowego, „Neurologia i Neurochirurgia Polska” (1996, t. 30 (XLVI), nr 2); Characterization of metabolites determined by means of 1H HR MAS NMR in intervertebral disc degeneration, „Magnetic Resonace Materials in Physics, Biology and Medicine” (2014, vol. 27, 4, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015