Profesor Małgorzata Pyziak-Szafnicka

 

PYZIAK-SZAFNICKA Małgorzata Elżbieta z d. Pyziak (23 VI 1955 Łódź) córka Romana i Janiny z d. Myszkowskiej; prawnik, cywilista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1978 mgr, 1987 dr, 1995 dr hab. n. praw.; 2003 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: od 1978 nieprzerwanie zatrudniona w Katedrze Prawa Cywilnego Wydz. Prawa i Administracji UŁ; stanowiska: począwszy od asyst. stażysty do prof. zw., od 1997 kier. Zakładu Prawa Cywilnego, od 2012 kier. Katedry Prawa Cywilnego; 1996–2002, 2005–2008 prodziekan Wydz. Prawa i Administracji UŁ, 2008–2011 dziekan tamże. Kierunki badawcze: prawo cywilne, zwłaszcza: część ogólna prawa cywilnego (prawo podmiotowe, czynności prawne, przedawnienie roszczeń), prawo zobowiązań (potrącenie, surogaty wykonania zobowiązań, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika), prawo rodzinne. Najważniejsze dokonania naukowe: udział w Systemie Prawa Prywatnego (prawo podmiotowe, wielość podmiotów w zobowiązaniu, surogaty wykonania zobowiązań). Recenzje dorobku naukowego: 9 rec. w przew. prof., 3 rec. hab., 6 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: prof. wizytujący: 1995 Wydz. Prawa Uniwersytetu w Nantes (Francja); 2000, 2005 Wydz. Prawa Uniwersytetu w Grenoble (Francja); od 2003 współprowadzi na Wydz. Prawa i Administracji UŁ studia podypl. „Szkoła prawa francuskiego” zorganizowane we współpr. z Wydz. Prawa w Tours (Francja). Członkostwo w organizacjach: od 1998 czł. ŁTN; czł. Association Hendri Capitant des Amis de la Culture Juridique Franҫaise; czł. Académie Internationale de Droit Comparé. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetu Red. „Państwa i Prawa”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 6 dokt. Dydaktyka: prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze); publ.: Elementarny kurs prawa cywilnego (Warszawa 1999, współaut.). Odznaczenia i nagrody: laureatka Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk. i dydakt.; 1996, 2003 Nagrody MEN, indyw. za monografię hab. Uznanie długu (Łódź 1995) i prof. Potrącenie w prawie cywilnym (Kraków 2002); 2000 Srebrny Krzyż Zasługi; 2003 Medal KEN; 2004 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2008 Kawaler Palm Akademickich (chevalier dans l’Ordre de Palmes académiques), odznaczenie przyznane przez Rząd Republiki Francuskiej; 2010 doctor honoris causa Uniwersytetu Franҫois Rabelais w Tours (Francja); 2011 wyróżnienie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi: Łódzkie Eureka; 2015 Kawaler Legii Honorowej (chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur), odznaczenie przyznane przez Prezydenta Republiki Francuskiej. Inne: 1994–1998 doradca prawny Prezydenta Miasta Łodzi; 1998–2006 asyst. sędziego w Trybunale Konstytucyjnym RP; 2000–2010 przewodn. Sekcji Polskiej Międzynarod. Komisji Stanu Cywilnego; 2006–2010 czł. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości; od 2011 sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. Uznanie długu (Łódź 1995, Warszawa 1996); Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (Warszawa 1995); Potrącenie w prawie cywilnym (Kraków 2002); Wielość dłużników i wierzycieli (Warszawa 2006); Prawo podmiotowe (Warszawa 2007); Komentarz do części ogólnej Kodeksu cywilnego – opracowanie komentarza do kilkunastu przepisów i redakcja całości (2009). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015