Profesor Magdalena Przybysz-Stawska

 

PRZYBYSZ-STAWSKA Magdalena Aneta z d. Przybysz (24 VII 1974 Łódź) córka Andrzeja i Barbary z d. Kozłowskiej; bibliolog, informatolog, medioznawca, prasoznawca. Ścieżka naukowa: 1999 mgr na Wydz. Filologicznym UŁ, prom. prof. O. St. Czarnik, 2004 dr tamże, prom. tenże; 2013 dr hab. n. humanist. w zakresie bibliologii i informatologii na Wydz. Filologicznym UŚ. Ścieżka zawodowa: 1998–2001 mł. bibliotekarz w Bibliotece Głównej PŁ, Oddz. Wydaw. Ciągłych; 1999–2003 studia dokt. w UŁ; 2001–2003 asyst. w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, 2004–2013 adiunkt tamże, od 2013 adiunkt z tytułem dr. hab. tamże. Kierunki badawcze: nauki o mediach, w tym rynek mediów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rynku prasy; zagadn. kultury w pol. mediach, w tym m.in. formy informacji o książce na łamach pol. gazet i czasopism; konwergencja mediów; biblioteki specjalne w Łodzi; źródła informacji piśmienniczej. Członkostwo w organizacjach: od 2012 czł. Polskiego Tow. Bibliologicznego; od 2013 czł. Stow. Bibliotekarzy Polskich; od 2013 czł. Stow. Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY; od 2014 czł. Polskiego Tow. Komunikacji Społecznej; od 2015 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 2006–2008 sekr. red. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, 2009–2015 czł. Rady Red. tamże, od 2015 red. nacz. tamże; rec. m.in. „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna”, „Nowa Biblioteka”, „Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. Dydaktyka: wstęp do mediologii; zarządzanie informacją w mediach; monitoring mediów; pol. prasa współczesna; rynek mediów w Polsce; hist. prasy na świecie i w Polsce; prasa w okresie PRL; dzieje prasy kobiecej w Polsce; źródła informacji piśmienniczej; współczesne bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo; zarządzanie i marketing w bibliotece. Odznaczenia i nagrody: 2013 Nagroda Akademii Innowacji. Inne: pełnomocnik dziekana w pracach Komisji Socjalnej w Dziale Spraw Bytowych Studentów; 2007/2008 sekr. Komisji Rekrutacyjnej Studentów UŁ; 2008 sekr. Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Nauk. „Przestrzeń informacyjna książki”; od 2014 sekr. Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Międzynarod. Konferencji Nauk. „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. Hobby: hist. starożytna; literatura (zwłaszcza iberoamerykańska); turystyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 60 poz. „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (Kurowice k. Łodzi 2006); Przestrzeń informacyjna książki (Łódź 2009, współred.); Łódzkie biblioteki więzienne, „Przegląd Biblioteczny” (2012, 2); Książka na łamach polskich czasopism współczesnych u progu XXI wieku (Łódź 2013); Recenzja i reklama książki w kobiecym „Zwierciadle”, „Zeszyty Prasoznawcze” (2014, 57). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015