Profesor Krystyna Poklewska

 

 

POKLEWSKA Krystyna Anna z d. Werner (30 IV 1933 Warszawa) córka Jana Ryszarda i Krystyny Wiesławy z d. Choromańskiej; polonistka, historyk literatury pol. Ścieżka naukowa: 1955 mgr na Wydz. Filologicznym UW, prom. J. Krzyżanowski; 1963 dr na UŁ, prom. St. Kawyn; 1974 dr hab. na UŁ; 1989 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1955 nauczycielka SP i LO w Konstantynowie Łódzkim; 1955–1959 nauczycielka III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi; na Wydz. Filologicznym UŁ: 1959–1961 asyst., 1961–1963 st. asyst., 1963– 1975 adiunkt, 1975–1989 doc., 1989–2005 prof.; 1975–1978 prodziekan Wydz. Filologii Polskiej; 1979–1981 z-ca dyr. Instytutu Filologii Polskiej UŁ; 1981– 1994 pełnomocnik dziekana ds. dydakt. na Filologii Polskiej UŁ, 1981–2003 kier. Katedry Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej tamże. Kierunki badawcze: literatura pol. XIX i XX w.; fantastyka; literatura podróżnicza. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 7 rec. hab., 33 rec. dokt., 15 rec. grantów. Członkostwo w organizacjach: od 1975 czł. ŁTN; od 1978 czynny czł. Tow. Literackiego im. Mickiewicza; od 1989 czł. rzeczywisty Kaliskiego Tow. Przyjaciół Nauk, od 1998 Czł. Honorowy Stow. Przyjaciół Literatury w Zielonej Górze. Udział w redakcjach czasopism: 1981–1997 red. „Folia Litteraria”; od 1982 czł. Kolegium Red. „Prac Polonistycznych”, 1987–1997 red. nacz. tamże. Kształcenie kadry naukowej: prom. 10 dokt. Dydaktyka: literatura pol. doby romantyzmu; życie literackie i twórcy romantyzmu; literatura fantastyczna; literatura podróżnicza; literatura pol. (w perspektywie europejskiej) XIX i XX w. Inne: 1975–1987 czł. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów w UŁ; 1975–2000 czł. Komitetu Głównego Olimpiady Polonistycznej; 1977–1986 konsultant i współpracownik ośrodków kształcenia nauczycieli w Łodzi, Piotrkowie, Kaliszu; 1984–1989 red. nauk. serii „Wiersze Polskie”; 1987–1992 czł. Rady Nauk. Instytutu Badań Literackich; 1987–1999 czł. Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Odznaczenia i nagrody: 1976 Złoty Krzyż Zasługi; 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta; Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; Medal KEN. Hobby: podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 70 poz. Galicja romantyczna (Warszawa 1976); Aleksander Fredro (Warszawa 1977); Krew na śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej (Wrocław 1986); Kornel Ujejski. Wybór poezji i prozy (Wrocław 1992, współaut.); O Mickiewiczu i Słowackim. Cztery szkice (Łęczyca 1999). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015