Profesor Jarosław Płuciennik

 

PŁUCIENNIK Jarosław Mikołaj (3 XII 1966 Ostrów Wielkopolski) syn Zbigniewa i Anny z d. Kajka; literaturoznawca, kulturoznawca, kognitywista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1991 mgr, prom. T. Cieślikowska, 1999 dr, prom. taż, 2003 dr hab. n. humanist, specjalność: teoria literatury; 2009 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1991–1999 asyst. w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, 1999–2006 adiunkt; 2004–2006 pełnomocnik dziekana ds. umiędzynarod., od 2009 prof. zw. w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej, 2009–2012 kier. Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury, 2014–2016 kier. Katedry Teorii Literatury, 2012–2016 prorektor ds. programów i jakości kształcenia; prof. wizytujący: 2001 Uniwersytet w Lund (Szwecja), 2010–2012 A Muz. im. Bacewiczów w Łodzi, 2003–2004 UW. Kierunki badawcze: kultura literacka; semantyka kognitywna; hist. idei; idea uniwersytetu; reformacja; procesy czytania i uczenia się z perspektywy porównawczej, kognitywnej oraz z zakresu nowych technologii w edukacji (m.in. iphonology, MOOCs). Najważniejsze dokonania naukowe: interdyscyplinarna teoria wzniosłości; interdyscyplinarne ujęcie zagadn. empatii; oprac. pojęcia tolerancji; kognitywistyczne pojęcie nieskończoności; hist. ujęcie pojęcia indywidualizmu jako nieodłącznie związanego z intersubiektywnością; badania nad poliglotyczną analizą przekładów psalmów. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. w przew. prof., 2 rec. hab., 2 rec. dokt., 10 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: kier. międzynarod. proj. badaw. UE: iProfessionals, 2013–2016 Boys Reading i Digi.com; 2013–2016 kier. proj. iProUŁ 2014 oraz Otwarty UŁ. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1993 University of Prešov (Słowacja); 1994–1996, 2000–2001, 2012 prowadzenie studiów i badań w Lund University Cognitive Science (Szwecja); 1999, 2000, 2001 Instytut Kultury w Bolzano (Włochy); 2000 Uniwersytet Środkowo- -Europejski, Budapeszt (Węgry); 2004, 2012 Westminster College i 2008– 2009, 2012 Clare Hall w Cambridge (Wlk. Bryt.); 2012 University of Helsinki (Finlandia); 2013 Seton Hall University (USA). Członkostwo w organizacjach: 2001–2012 czł. Polskiego Tow. Językoznawstwa Kognitywnego; od 2002 czł. Society for Reformation Studies (Wlk. Bryt.); od 2002, czł. International Association of Literary Semantics; od 2004 czł. British Comparative Literature Association (Wlk. Bryt.); od 2004 czł. International Comparative Literature Association; od 2006 czł. ŁTN; od 2009– 2013 czł. International Cognitive Linguistics Association; 2014–2016 czł. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Udział w redakcjach czasopism: od 2007 red., a od 2010 red. nacz. „Zagadnień Rodzajów 266 Literackich”/„The Problems of Literary Genres”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: poetyka; teoria literatury; literaturoznawstwo międzykulturowe; warsztaty kreatywności; wprowadzenie do retoryki mediów; hist. wzniosłości w literaturze pol.; figury i umysł; zajęcia dla doktorantów z metodologii n. humanist.; zajęcia z języka angielskiego dla studentów programu Erasmus w ramach modułu Poland: history, culture and society (short history of the sublime in the polish lyric) oraz theory of narrative writing i literary culture of the 20th century; publ.: Krótka historia wzniosłości w literaturze polskiej z perspektywy historycznej. Materiały kursowe (Łódź 2001); Twórczy uniwersytet – twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź 2013, współred.); Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej (Łódź 2015, współred.). Odznaczenia i nagrody: 2011 Medal KEN; 2013 Złota Odznaka UŁ; nagradzany przez Rektorów UŁ i Konferencję Rektorów Łódzkich Uczelni Państwowych i PAN, m.in. nagrody za publ.: Literatura, głupcze! (Kraków 2009), Nowożytny indywidualizm i literatura (Kraków 2006), Literackie identyfikacje i oddźwięki (Łódź 2002), Retoryka wzniosłości w dziele literackim (Kraków 2001) nominacja do Nagrody NIKE za Retorykę wzniosłości w dziele literackim. Inne: 2011–2012 przewodn. Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydz. Filologicznym UŁ; 2014–2016 czł. Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; od 2015 przewodn. Komisji Kultury i Sztuki PAN Oddz. w Łodzi; 2007 delegat do Synodu Diecezji Warszawskiej Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 2007 czł. Rady Parafialnej w Łodzi, od 2012 czł. Synodu i sędzia Sądu Dyscyplinarnego tegoż. Hobby: bieganie; fotografia i filmowanie; pływanie; kolarstwo; śpiew chóralny i rodzinne muzykowanie. Bibliografia podmiotowa w wyborze: Retoryka wzniosłości w dziele literackim (Kraków 2000); Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej (Kraków 2002); Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia (Łódź 2002); Literature, Culture, and Tolerance (Frankfurt am Main 2009, współred.); Literatura, głupcze! (Kraków 2009). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015